Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 89

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 89

Bộ số Bộ số Bộ số
97 - 3 Lần 51 - 3 Lần 23 - 2 Lần
36 - 2 Lần 12 - 2 Lần 74 - 2 Lần
48 - 2 Lần 15 - 2 Lần 89 - 2 Lần
32 - 2 Lần 58 - 2 Lần 78 - 2 Lần
80 - 2 Lần 30 - 2 Lần 66 - 1 Lần
10 - 1 Lần 35 - 1 Lần 64 - 1 Lần
14 - 1 Lần 06 - 1 Lần 40 - 1 Lần
60 - 1 Lần 82 - 1 Lần 37 - 1 Lần
99 - 1 Lần 76 - 1 Lần 85 - 1 Lần
93 - 1 Lần 17 - 1 Lần 65 - 1 Lần
22 - 1 Lần 13 - 1 Lần 03 - 1 Lần
02 - 1 Lần 19 - 1 Lần 31 - 1 Lần
96 - 1 Lần 71 - 1 Lần 57 - 1 Lần
79 - 1 Lần 92 - 1 Lần 08 - 1 Lần
47 - 1 Lần 46 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 89

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 36 Lần Tổng 0 về 5 Lần
Đầu 1 về 9 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 3 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 9 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 4 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 4 Lần Tổng 4 về 0 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 5 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 4 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 4 Lần
Đầu 7 về 7 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 7 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 89

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
25-08-2021 60589 88678 26-08-2021 06-13-22-22-24-27-28-31-34-36-40-46-47-54-54-55-58-60-70-70-78-84-87-88-89-91-96
24-08-2021 58389 60589 25-08-2021 05-05-11-12-18-27-27-30-32-35-39-47-49-51-54-58-60-70-78-78-83-85-86-89-90-90-96
07-07-2021 61289 10346 08-07-2021 02-07-21-25-27-28-30-33-44-46-46-50-54-59-71-72-72-72-73-74-76-76-82-87-94-98-99
16-04-2021 99789 10780 17-04-2021 00-05-10-12-13-15-21-25-28-29-29-34-38-50-52-52-58-64-80-80-82-83-88-89-95-97-99
04-10-2020 80489 20823 05-10-2020 04-13-15-22-23-23-26-26-29-42-44-44-45-45-66-71-76-77-78-79-85-87-91-91-92-94-94
14-09-2020 32489 23030 15-09-2020 06-08-09-11-11-18-18-21-29-30-32-35-37-39-41-43-52-52-53-54-59-63-67-69-82-87-89
14-07-2020 44789 70102 15-07-2020 00-01-02-04-11-18-25-34-37-37-41-42-43-47-50-50-52-58-61-61-81-82-85-91-94-97-99
18-06-2020 38289 04630 19-06-2020 03-04-08-13-13-17-20-30-30-32-35-36-38-38-43-44-46-46-56-57-59-60-64-64-69-73-88
18-03-2020 81489 85074 19-03-2020 04-04-06-10-12-19-22-23-27-29-32-36-42-51-51-63-63-67-71-72-74-74-79-79-81-85-89
21-02-2020 36089 37647 22-02-2020 14-15-19-23-32-33-34-34-40-47-53-57-60-62-63-68-70-73-76-78-84-86-87-89-91-95-99
29-01-2020 80389 75712 30-01-2020 04-05-11-12-17-21-23-23-34-38-38-41-41-45-51-52-58-60-65-75-79-82-83-85-89-92-97
12-07-2019 16289 63297 13-07-2019 02-06-11-19-21-23-29-30-30-30-37-42-42-44-45-46-55-63-71-73-79-83-89-93-94-94-97
28-01-2019 85889 56579 29-01-2019 01-08-09-15-19-25-33-37-38-39-41-47-47-50-51-52-59-64-67-68-69-71-72-75-79-85-91
18-01-2019 04289 71892 19-01-2019 05-14-14-18-26-26-31-34-35-36-38-40-43-45-46-48-51-53-57-63-64-66-67-70-73-85-92
07-01-2019 32489 62880 08-01-2019 00-02-10-11-12-14-17-23-28-28-31-35-36-38-38-43-47-55-56-60-72-72-76-80-85-95-99
01-01-2019 93689 56508 02-01-2019 02-04-08-15-23-30-38-39-43-49-51-55-56-60-63-65-70-75-76-77-77-79-79-93-95-96-97
01-11-2018 51489 54448 02-11-2018 08-14-15-18-29-34-34-34-38-40-48-50-55-61-64-65-68-69-71-71-76-81-82-86-88-94-99
19-06-2018 15489 81615 20-06-2018 07-11-13-15-17-17-21-39-45-49-50-50-53-58-61-63-68-68-69-70-77-78-78-82-82-84-98
13-02-2018 56489 83871 14-02-2018 00-02-05-06-12-15-15-20-26-28-38-41-50-52-55-60-64-71-73-77-82-84-87-93-94-95-96
06-01-2018 15589 13957 07-01-2018 00-04-08-20-21-22-29-42-46-49-50-53-57-63-63-68-70-77-78-80-80-82-84-89-91-92-93
01-09-2017 22989 05731 02-09-2017 02-05-08-09-12-15-19-22-22-31-31-35-40-44-48-50-54-61-63-75-76-78-79-84-85-91-99
24-01-2017 57089 74696 25-01-2017 09-13-14-14-21-26-27-28-33-35-46-49-49-63-63-66-72-72-73-74-74-76-86-91-91-94-96
15-01-2017 02489 66332 16-01-2017 06-25-27-27-29-32-46-46-57-60-60-63-65-66-69-73-75-77-82-83-88-91-92-92-95-96-97
14-12-2016 35289 51178 15-12-2016 08-21-22-25-27-35-38-39-42-43-43-44-52-61-75-77-78-78-80-80-82-84-86-90-95-99-99
31-08-2016 77489 94102 01-09-2016 00-02-03-06-07-08-19-26-26-37-42-45-55-55-70-71-71-72-73-73-75-81-82-86-87-88-88
21-08-2016 04689 57958 22-08-2016 02-03-05-11-17-26-33-35-41-47-47-51-53-55-58-58-61-62-64-76-76-81-83-84-85-91-94
10-06-2016 68089 95619 11-06-2016 01-05-07-11-15-16-16-17-18-19-33-49-49-53-60-60-61-62-69-73-74-74-75-77-88-90-91
21-02-2016 87489 33258 22-02-2016 00-01-06-08-12-13-15-22-28-32-34-37-42-52-57-58-59-62-65-74-74-76-78-84-90-91-93
29-09-2015 94489 77432 30-09-2015 04-10-14-15-15-16-19-20-26-26-29-32-35-36-37-40-44-45-53-53-57-64-69-71-72-75-80
05-09-2015 40389 34803 06-09-2015 00-03-04-08-09-10-12-16-19-28-31-37-38-41-43-46-48-49-51-57-58-59-72-74-74-85-86
01-09-2015 10689 55897 02-09-2015 01-09-11-16-16-21-31-31-31-34-34-38-45-47-53-54-60-64-67-70-75-82-86-89-93-97-97
13-08-2015 15389 21836 14-08-2015 01-03-07-10-13-19-20-30-31-32-36-37-49-49-51-51-53-61-68-72-72-77-81-84-92-95-98
16-03-2015 35489 28451 17-03-2015 01-08-12-13-14-17-20-21-29-30-35-36-51-54-58-60-65-70-73-74-76-78-90-92-94-98-98
15-03-2015 78089 35489 16-03-2015 03-08-17-23-33-34-35-35-44-47-54-58-63-70-70-72-73-76-79-80-86-86-88-89-93-95-99
29-10-2014 21089 25765 30-10-2014 09-13-13-16-18-21-25-31-38-39-43-44-47-47-48-49-50-51-65-65-66-69-72-88-89-90-90
17-09-2014 97389 39122 18-09-2014 00-04-10-10-18-22-27-31-32-33-40-43-48-49-53-56-63-70-72-73-76-83-85-86-87-92-95
09-08-2014 85689 42313 10-08-2014 05-06-07-08-10-13-23-24-27-31-31-45-48-50-51-52-61-62-64-71-72-74-75-78-83-89-91
10-06-2014 18489 44151 11-06-2014 05-09-11-16-26-31-32-32-35-40-46-46-46-49-51-53-56-57-65-68-73-75-79-82-91-92-94
21-02-2014 29789 32017 22-02-2014 06-11-17-19-30-32-33-36-37-47-48-52-55-55-58-61-66-71-72-75-82-83-87-89-96-97-99
22-10-2013 49189 10215 23-10-2013 02-05-06-07-07-08-10-15-15-22-27-27-33-37-39-42-44-51-51-62-72-76-84-87-88-92-94
04-08-2013 18089 99951 05-08-2013 00-03-04-06-15-15-16-17-21-22-25-34-34-36-50-51-52-52-61-65-80-83-87-90-90-93-99
18-04-2013 53089 48048 19-04-2013 00-05-05-17-18-19-28-36-38-48-49-53-53-60-64-65-70-73-76-82-88-89-92-94-96-97-99
11-01-2013 94789 62793 12-01-2013 01-04-10-15-16-16-23-26-31-38-44-45-48-52-54-58-59-63-67-77-81-88-88-92-93-96-98
11-06-2012 04089 10837 12-06-2012 01-01-06-09-18-18-22-22-23-23-26-32-32-37-45-47-51-56-57-63-76-77-82-83-84-94-99
19-04-2012 53089 45299 20-04-2012 07-11-14-16-30-43-48-49-57-58-59-67-68-69-69-72-73-76-85-87-88-89-90-94-97-99-99
26-03-2012 65289 02476 27-03-2012 01-09-11-11-13-27-29-30-35-38-42-43-44-48-51-62-66-67-70-71-76-77-78-85-86-93-93
11-02-2012 21989 44385 12-02-2012 08-11-13-17-17-19-21-24-24-25-26-29-33-47-48-50-60-76-77-84-85-86-90-93-94-96-98
24-10-2011 67989 12660 25-10-2011 04-05-10-13-16-17-18-23-25-28-33-36-41-41-42-48-60-67-82-83-83-85-89-90-91-93-94
09-10-2011 54589 16882 10-10-2011 06-11-14-18-21-25-25-27-29-32-34-36-39-40-43-52-53-74-79-82-83-85-88-89-92-96-98
29-01-2011 20589 14506 30-01-2011 00-01-05-06-07-08-08-18-21-22-26-31-37-38-38-45-46-57-59-63-64-64-66-67-75-79-96
02-10-2010 88289 86340 03-10-2010 03-04-06-12-14-15-17-20-23-24-27-27-29-33-36-40-43-61-66-71-74-77-78-79-84-89-99
25-03-2010 46289 04564 26-03-2010 03-04-12-13-23-27-30-31-33-33-36-44-54-58-59-64-67-83-84-84-90-90-91-93-94-96-99
28-10-2009 65989 17112 29-10-2009 04-12-20-23-24-25-31-33-45-48-52-56-62-63-63-68-68-70-73-80-81-88-90-98-98-99-99
09-09-2009 38989 69074 10-09-2009 08-10-13-17-24-26-33-36-38-39-40-44-45-46-48-50-55-67-71-73-74-79-82-88-88-90-92
13-08-2009 33989 91914 14-08-2009 00-01-07-11-11-12-14-20-22-33-35-48-50-50-53-53-66-67-73-73-76-79-86-86-87-95-97
28-04-2009 11889 44610 29-04-2009 00-02-06-09-10-16-24-30-31-38-39-42-52-58-58-60-63-71-73-75-76-76-83-87-94-94-94
15-11-2008 26289 37835 16-11-2008 00-11-16-20-24-31-34-35-36-42-43-53-57-58-63-65-65-66-73-76-79-80-83-85-89-93-95
06-11-2007 22289 65197 07-11-2007 02-07-11-13-17-17-18-23-27-29-30-30-38-44-45-46-55-59-65-74-78-86-90-95-96-96-97
01-06-2007 93489 65323 02-06-2007 04-05-08-10-18-21-21-23-26-27-30-32-37-45-46-49-50-54-59-62-71-76-77-83-92-96-99
02-05-2007 59389 30766 03-05-2007 00-02-10-12-12-23-32-40-43-44-46-47-49-55-57-60-61-66-70-74-78-84-84-86-86-91-92
14-04-2007 53289 32336 15-04-2007 01-05-06-08-08-10-15-21-24-26-28-32-36-41-46-54-58-59-59-62-63-73-74-76-78-91-91

Đề về 89 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 89 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 89 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 89 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 08 – 80 và 68 – 86. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 89 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 08 hoặc con 68. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 89

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 89

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Lô về 89 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 89 dựa vào GĐB thứ 2

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 89 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 89.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 89 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 89 sẽ tương đương với con lô 34.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 89 sẽ tương đương với con lô 52.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 89

Đề về 89 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 89 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của Soi cầu xổ số 3 miền về đề về 89 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công