Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 90

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 90

Bộ số Bộ số Bộ số
46 - 3 Lần 66 - 3 Lần 11 - 3 Lần
74 - 2 Lần 13 - 2 Lần 77 - 2 Lần
89 - 2 Lần 97 - 2 Lần 56 - 2 Lần
39 - 2 Lần 87 - 2 Lần 00 - 1 Lần
43 - 1 Lần 02 - 1 Lần 52 - 1 Lần
64 - 1 Lần 45 - 1 Lần 10 - 1 Lần
84 - 1 Lần 60 - 1 Lần 51 - 1 Lần
55 - 1 Lần 59 - 1 Lần 82 - 1 Lần
72 - 1 Lần 63 - 1 Lần 35 - 1 Lần
01 - 1 Lần 36 - 1 Lần 75 - 1 Lần
20 - 1 Lần 48 - 1 Lần 04 - 1 Lần
81 - 1 Lần 08 - 1 Lần 03 - 1 Lần
49 - 1 Lần 94 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 90

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 30 Lần Tổng 0 về 7 Lần
Đầu 1 về 6 Lần Đuôi 1 về 6 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 1 Lần Đuôi 2 về 4 Lần Tổng 2 về 9 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 4 Lần
Đầu 5 về 6 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 6 Lần Đuôi 6 về 9 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 6 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 7 Lần Đuôi 8 về 2 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 3 Lần Đuôi 9 về 6 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 90

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
27-09-2022 77390 41946 28-09-2022 05-11-13-17-17-22-23-36-37-38-42-43-46-48-50-50-51-66-69-72-76-81-83-83-88-88-92
17-09-2022 55890 14894 18-09-2022 00-03-04-05-07-07-16-22-23-23-26-26-35-37-41-42-46-64-70-74-80-80-81-87-88-94-94
28-07-2022 56590 92303 29-07-2022 03-15-16-17-20-24-25-32-37-38-39-41-44-46-49-49-58-69-71-75-78-84-85-91-94-94-96
03-07-2022 86690 50239 04-07-2022 01-08-10-11-14-20-31-34-38-39-40-49-50-52-53-58-62-64-68-70-73-75-77-84-85-88-93
18-06-2022 87190 66449 19-06-2022 01-02-07-11-13-17-18-19-22-25-29-31-43-43-46-47-48-48-49-51-52-66-69-72-74-84-93
02-03-2022 09390 42113 03-03-2022 02-02-03-03-13-14-20-22-24-26-26-32-33-49-50-52-52-58-63-64-66-71-75-79-86-86-95
26-06-2021 20290 13987 27-06-2021 01-15-16-24-30-30-34-36-37-40-45-50-60-63-64-68-70-74-75-78-81-84-85-87-96-97-98
28-12-2020 07690 63111 29-12-2020 00-02-02-06-07-10-11-12-17-17-17-21-21-28-29-32-39-41-45-46-50-65-79-81-82-85-87
18-09-2020 20290 54004 19-09-2020 04-08-13-13-14-22-24-31-36-43-53-53-67-68-68-73-78-79-82-86-86-88-89-92-93-94-95
12-07-2020 28890 20508 13-07-2020 00-00-04-06-07-08-09-15-19-20-26-28-33-40-43-47-48-56-66-72-80-83-84-87-90-90-93
05-11-2019 63990 46181 06-11-2019 00-02-05-09-15-15-19-23-26-32-42-43-43-44-47-58-58-71-71-76-81-84-84-85-88-90-93
31-07-2019 56690 05356 01-08-2019 01-05-12-14-16-17-17-20-22-24-35-36-37-41-50-50-56-56-61-62-65-68-68-85-92-94-95
09-07-2019 68490 56266 10-07-2019 01-04-19-19-27-29-30-30-31-33-38-40-55-57-58-58-59-59-65-66-67-69-78-82-88-92-92
03-02-2019 61090 04-02-2019
11-10-2017 00090 49604 12-10-2017 04-09-10-18-23-30-30-36-36-45-51-59-62-66-71-71-72-72-76-77-80-81-83-83-92-94-95
11-01-2017 07790 69974 12-01-2017 03-06-07-07-15-18-28-37-39-41-47-54-56-58-63-63-67-71-74-74-84-85-85-85-89-91-99
25-09-2016 47190 75466 26-09-2016 01-03-11-12-20-20-21-22-29-30-34-35-42-46-49-50-52-55-58-66-71-71-72-82-84-94-97
11-07-2016 83690 90511 12-07-2016 00-01-05-11-12-17-29-32-33-36-40-49-52-55-56-56-57-59-59-73-77-78-78-79-84-87-95
09-06-2016 23090 68089 10-06-2016 03-04-05-12-13-16-17-21-29-33-35-36-41-50-50-56-62-62-67-70-72-73-73-74-76-79-89
28-05-2016 92490 95848 29-05-2016 00-01-01-06-07-15-16-28-29-34-39-48-48-50-57-62-63-70-77-77-77-80-82-84-86-92-95
12-03-2016 76090 78400 13-03-2016 00-06-06-16-19-19-36-37-46-49-55-59-66-66-69-71-74-74-76-79-84-85-85-87-93-95-98
03-12-2015 15390 83363 04-12-2015 00-02-06-07-08-11-12-14-15-23-25-44-45-47-51-57-60-63-63-64-74-74-77-80-91-93-94
10-10-2015 17590 18535 11-10-2015 02-02-05-10-12-12-13-13-15-20-27-32-35-36-38-41-43-45-47-48-62-64-65-67-68-79-96
01-10-2015 71290 54201 02-10-2015 01-02-03-04-11-19-23-29-31-38-46-49-60-61-61-66-72-78-80-81-83-87-89-90-91-95-98
29-08-2015 88290 50436 30-08-2015 11-15-16-18-21-24-26-29-30-32-36-38-39-39-43-43-50-50-56-62-66-75-80-89-89-91-99
25-07-2015 15890 79675 26-07-2015 00-01-03-10-12-17-20-31-34-38-42-50-51-52-56-63-65-69-75-76-80-82-90-93-94-97-99
22-07-2015 17590 98120 23-07-2015 08-08-10-12-14-14-15-16-18-20-23-33-33-36-41-45-45-45-47-49-58-69-69-71-80-82-88
22-01-2015 24290 98700 23-01-2015 00-03-03-08-11-22-23-26-28-35-38-39-45-45-45-48-53-54-61-63-84-85-88-91-91-92-94
10-09-2014 75090 51987 11-09-2014 03-05-06-09-18-21-27-28-33-36-42-42-43-44-60-66-70-75-75-75-78-85-86-87-92-94-96
04-09-2014 86390 89997 05-09-2014 05-06-20-30-31-31-33-40-44-44-46-46-48-51-58-61-65-66-69-73-74-76-76-77-96-97-98
07-03-2014 45290 48911 08-03-2014 08-10-11-14-14-24-28-31-34-34-38-39-44-47-47-48-48-50-50-51-65-70-75-79-90-90-96
02-11-2013 89390 88072 03-11-2013 00-12-18-28-32-34-38-39-42-44-47-49-50-66-66-68-71-72-72-73-75-77-79-83-89-93-94
19-09-2013 63090 48439 20-09-2013 09-13-27-29-35-36-37-37-39-42-45-46-48-51-54-55-55-55-57-57-62-67-68-76-78-89-95
27-02-2013 83590 36897 28-02-2013 00-15-30-36-38-39-44-44-62-67-70-76-77-77-78-78-81-83-83-84-88-93-94-95-97-97-97
06-02-2013 27690 47956 07-02-2013 01-01-03-14-15-16-16-21-43-44-48-50-51-54-56-61-62-64-65-68-80-80-83-84-93-95-96
04-11-2012 30790 52582 05-11-2012 09-10-11-11-13-15-23-24-36-36-41-43-51-59-60-60-68-68-70-73-79-81-82-84-86-89-93
13-05-2012 71190 08377 14-05-2012 02-04-08-25-30-32-32-36-43-53-59-60-63-66-68-71-73-77-79-79-84-85-86-88-92-95-97
09-05-2012 62990 68360 10-05-2012 01-02-03-06-12-15-21-33-37-40-46-47-56-60-68-68-73-74-80-82-86-87-89-92-96-97-97
01-05-2012 99390 49051 02-05-2012 02-04-05-05-08-11-11-18-19-21-24-27-36-37-37-39-41-44-44-45-51-62-73-79-80-89-91
18-04-2012 13490 53089 19-04-2012 00-01-02-05-17-19-19-25-34-36-38-38-44-52-65-71-71-73-74-76-85-89-91-91-92-94-95
19-02-2012 23590 26155 20-02-2012 02-08-14-16-21-23-24-27-28-32-35-36-39-44-47-48-54-55-59-60-70-72-78-86-93-98-99
09-02-2012 19590 71959 10-02-2012 02-05-30-32-38-40-40-53-54-55-56-58-59-59-62-63-69-72-73-74-82-88-89-93-94-96-99
15-07-2011 55290 83777 16-07-2011 00-02-14-16-16-20-22-25-30-30-47-48-51-55-63-67-67-70-76-76-76-77-78-79-86-90-91
25-01-2011 33590 46566 26-01-2011 12-16-21-22-26-31-38-43-47-48-54-54-58-61-63-66-72-83-84-85-87-87-90-92-92-93-96
21-01-2011 59090 73445 22-01-2011 11-12-12-17-18-18-21-21-21-24-26-30-33-38-45-45-53-54-59-63-71-72-74-77-82-86-87
26-12-2010 80790 46410 27-12-2010 02-04-07-10-10-14-20-21-25-27-28-29-37-40-44-46-47-48-51-58-62-63-65-67-81-86-91
05-07-2010 03190 76284 06-07-2010 01-01-02-02-06-15-15-20-26-27-30-36-36-37-39-43-57-58-65-76-84-86-87-88-91-97-99
23-03-2010 97190 21664 24-03-2010 04-14-15-23-28-29-30-31-34-38-48-48-51-52-56-58-64-71-71-72-76-79-85-86-88-89-90
18-06-2009 64090 59302 19-06-2009 00-01-02-03-08-09-11-23-26-33-33-34-35-39-43-56-60-65-66-75-78-83-89-90-91-93-99
06-03-2009 40590 62752 07-03-2009 00-01-03-04-06-07-19-23-32-38-39-52-52-52-53-57-58-66-67-68-69-70-72-76-97-98-98
17-01-2009 04690 51146 18-01-2009 01-12-13-13-16-17-20-20-24-41-45-46-49-54-59-60-64-75-76-79-79-82-84-84-86-87-95
15-01-2009 27090 68046 16-01-2009 05-06-12-12-15-22-32-32-33-33-38-39-46-46-50-55-62-63-63-68-69-71-78-79-84-85-98
25-09-2007 88590 08300 26-09-2007 00-00-06-07-09-10-13-13-19-20-27-28-32-33-38-48-50-50-51-56-59-60-60-65-70-76-87
04-08-2007 19490 96374 05-08-2007 00-01-06-17-17-21-23-27-28-34-46-48-48-57-61-64-64-68-68-72-74-86-86-90-92-94-96
16-04-2007 70590 51043 17-04-2007 17-19-21-27-30-32-33-35-38-38-39-39-41-43-49-52-54-54-61-65-67-75-86-89-93-93-95
25-02-2007 24690 72713 26-02-2007 03-04-10-11-11-12-13-16-29-31-37-38-39-40-45-46-48-52-53-56-59-66-70-72-76-77-83

Đề về 90 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 90 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 90 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 90 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 15 – 51 và 79 – 97. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 90 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 15 hoặc con 97. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 90

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 90

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 90 2

Lô về 90 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 90 dựa vào GĐB thứ 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 90.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 90 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 90 sẽ tương đương với con lô 40.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 90 sẽ tương đương với con lô 27.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 90

Đề về 90 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 90 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau.biz về đề về 90 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công