Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 92

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 92

Bộ số Bộ số Bộ số
55 - 3 Lần 12 - 3 Lần 44 - 2 Lần
78 - 2 Lần 69 - 2 Lần 80 - 1 Lần
87 - 1 Lần 00 - 1 Lần 31 - 1 Lần
42 - 1 Lần 02 - 1 Lần 06 - 1 Lần
14 - 1 Lần 64 - 1 Lần 24 - 1 Lần
45 - 1 Lần 91 - 1 Lần 67 - 1 Lần
85 - 1 Lần 25 - 1 Lần 82 - 1 Lần
71 - 1 Lần 28 - 1 Lần 48 - 1 Lần
05 - 1 Lần 68 - 1 Lần 84 - 1 Lần
17 - 1 Lần 94 - 1 Lần 11 - 1 Lần
47 - 1 Lần 66 - 1 Lần 62 - 1 Lần
98 - 1 Lần 61 - 1 Lần 08 - 1 Lần
72 - 1 Lần 86 - 1 Lần 97 - 1 Lần
60 - 1 Lần 18 - 1 Lần 29 - 1 Lần
13 - 1 Lần 39 - 1 Lần 34 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 92

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 8 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 5 Lần Tổng 1 về 2 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 8 Lần Tổng 2 về 4 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 1 Lần Tổng 3 về 3 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 3 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 5 Lần
Đầu 6 về 9 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 5 Lần Tổng 7 về 1 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 92

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-11-2022 32592 66534 19-11-2022 00-03-03-04-04-10-20-29-31-34-34-39-50-52-53-53-54-62-66-67-69-69-73-76-83-84-98
04-08-2022 27492 49513 05-08-2022 01-11-13-13-14-15-16-22-23-23-23-30-31-40-45-47-67-69-73-74-84-88-88-89-91-93-94
29-06-2022 38892 58839 30-06-2022 01-18-28-28-30-30-32-37-39-41-43-46-50-51-64-67-72-75-76-76-88-88-88-88-91-91-95
22-04-2021 56292 98860 23-04-2021 07-09-11-24-25-26-26-28-32-35-41-47-52-53-55-60-62-67-68-68-77-78-81-84-86-92-94
05-03-2021 66992 61918 06-03-2021 01-08-11-13-18-18-25-27-30-34-37-40-42-45-46-47-55-57-60-60-61-64-68-71-82-90-98
09-02-2021 38792 04629 10-02-2021 00-04-07-08-10-12-21-22-29-32-33-34-36-39-40-44-61-62-63-64-68-75-75-78-81-87-89
12-01-2021 16592 02769 13-01-2021 09-13-13-14-16-29-35-36-46-47-54-58-59-60-62-69-69-71-71-72-76-78-85-86-88-95-99
23-07-2020 09592 57597 24-07-2020 05-15-16-19-22-23-24-25-26-29-31-32-52-52-54-54-57-58-69-70-72-73-80-83-83-94-97
08-11-2019 37892 26502 09-11-2019 00-00-02-03-09-50-58-60-63-67-72-73-73-74-77-77-83-85-88-90-91-91-93-93-95-95-98
19-01-2019 71892 65208 20-01-2019 08-10-11-11-14-22-23-35-45-47-52-54-58-60-69-71-72-74-76-79-79-82-87-87-89-92-95
29-07-2018 69492 19672 30-07-2018 05-06-06-22-22-24-35-38-41-43-43-44-46-51-54-72-80-81-83-84-85-87-90-92-97-97-98
22-07-2018 77892 95786 23-07-2018 02-03-09-10-14-23-25-27-27-27-29-44-49-50-54-54-56-58-64-68-72-76-76-83-86-90-95
26-06-2018 53992 31098 27-06-2018 01-01-02-10-16-21-21-33-39-41-42-47-49-58-65-72-74-82-82-83-84-89-92-92-96-98-99
09-12-2017 83892 99478 10-12-2017 02-04-06-09-13-13-19-20-21-23-23-25-26-32-44-45-53-59-71-78-80-81-90-94-97-99-99
01-11-2017 83492 99761 02-11-2017 00-05-12-17-27-27-28-41-42-44-49-50-53-58-58-59-61-67-68-73-82-87-88-93-97-97-98
09-06-2017 91192 43869 10-06-2017 00-09-11-16-17-27-28-32-32-35-42-44-47-48-48-51-53-58-62-62-69-70-78-89-90-92-94
12-05-2017 08792 58255 13-05-2017 02-05-07-08-12-13-19-19-21-22-26-33-48-53-53-54-55-70-70-76-76-82-83-84-92-96-97
11-02-2017 78292 94247 12-02-2017 03-05-15-18-20-25-29-29-31-31-35-36-40-41-47-47-52-55-58-59-62-69-70-71-88-92-94
05-01-2017 86192 97266 06-01-2017 00-04-07-08-23-27-37-41-44-51-51-52-55-61-64-66-66-69-70-75-76-80-82-85-87-91-98
27-11-2016 37392 78162 28-11-2016 01-06-07-08-11-12-16-18-20-22-22-23-27-30-39-43-44-46-57-62-62-67-69-70-70-78-79
06-07-2016 18292 35917 07-07-2016 02-06-07-17-17-20-22-25-33-33-35-35-35-36-39-44-50-57-61-63-67-72-80-82-85-94-97
05-06-2016 51092 34206 06-06-2016 02-05-06-08-09-09-22-36-39-41-42-51-53-57-60-64-74-76-77-80-82-85-86-88-89-90-96
18-05-2016 28192 59894 19-05-2016 06-07-08-28-29-31-32-35-36-37-37-38-39-41-49-53-57-57-65-67-73-74-86-86-89-94-97
30-03-2016 61692 44978 31-03-2016 02-02-08-11-15-19-21-23-24-25-27-27-30-38-44-45-58-60-60-64-64-69-71-78-85-92-96
28-01-2016 12792 76011 29-01-2016 02-11-19-21-24-24-24-29-31-38-48-54-54-61-62-65-66-72-79-80-81-86-88-90-90-92-92
14-09-2015 73292 36312 15-09-2015 04-08-10-12-14-23-27-29-31-31-32-36-37-38-48-50-64-64-65-71-71-75-79-83-87-97-99
05-07-2015 21792 20484 06-07-2015 00-05-12-14-19-26-30-33-33-35-36-37-39-50-61-68-70-72-77-81-84-85-86-89-93-96-98
08-11-2014 62292 37305 09-11-2014 01-01-04-05-08-24-26-28-30-38-40-47-52-55-55-58-59-65-70-71-71-72-74-77-86-91-92
14-08-2014 83192 61468 15-08-2014 13-16-20-31-32-34-41-42-43-46-48-49-49-52-54-56-63-65-65-68-71-80-84-85-90-92-97
28-11-2013 61492 92748 29-11-2013 06-11-11-12-12-12-17-24-25-26-29-30-34-37-39-41-48-52-60-72-72-79-79-85-88-90-93
26-03-2013 51492 45571 27-03-2013 01-01-03-04-13-15-22-23-24-25-26-42-43-48-52-58-61-63-64-70-71-84-84-88-88-90-95
15-03-2013 90692 06544 16-03-2013 14-21-23-25-32-32-34-35-36-41-44-45-46-48-49-50-51-51-52-54-55-61-61-64-69-90-93
08-10-2012 91692 68128 09-10-2012 01-02-08-22-23-24-27-28-31-36-45-60-63-64-64-66-66-69-70-73-78-85-87-91-92-95-99
06-07-2012 28192 24485 07-07-2012 05-20-21-23-30-34-39-41-41-44-49-52-54-57-60-60-61-64-68-78-85-87-89-89-89-93-95
18-06-2012 63692 80625 19-06-2012 02-02-03-13-16-18-21-22-25-28-30-31-43-43-45-47-50-51-59-64-66-81-81-84-87-88-97
12-03-2012 81692 12912 13-03-2012 00-01-10-12-17-21-23-26-33-35-36-42-53-53-61-63-69-70-72-72-79-84-85-92-95-96-99
18-12-2011 81892 98682 19-12-2011 01-05-06-07-12-21-22-25-25-26-28-30-33-34-37-43-45-46-47-53-58-59-71-74-82-90-97
01-09-2011 94392 26844 02-09-2011 05-05-06-07-07-08-17-18-21-23-27-33-39-44-54-67-72-72-73-76-76-77-83-91-95-98-99
29-09-2010 37192 96964 30-09-2010 04-07-09-22-33-37-42-50-50-52-54-59-60-64-64-65-68-72-76-82-83-83-83-86-87-90-96
21-09-2010 28192 75824 22-09-2010 00-00-03-10-13-15-18-19-20-24-26-26-34-35-46-51-51-53-55-69-70-74-78-85-86-89-92
16-09-2010 46292 73045 17-09-2010 00-00-02-03-05-10-13-25-31-31-34-35-37-39-45-46-47-52-56-76-76-85-88-88-92-94-94
23-06-2010 54492 15091 24-06-2010 01-01-11-15-19-21-23-26-40-40-43-51-59-69-73-73-79-86-88-89-91-92-95-95-96-98-99
08-05-2010 44892 39067 09-05-2010 05-06-17-18-21-22-22-26-29-39-40-42-43-51-53-54-55-56-63-67-69-71-73-74-83-88-96
08-04-2010 81192 45855 09-04-2010 00-01-02-05-08-12-17-22-26-28-43-45-46-48-49-55-56-58-62-66-68-70-77-81-85-89-92
11-08-2009 12692 80814 12-08-2009 00-05-08-08-10-11-12-14-14-15-17-17-18-22-28-29-35-50-64-65-70-74-74-76-77-90-98
22-05-2009 02092 93302 23-05-2009 02-07-15-16-21-26-29-30-32-33-40-40-42-42-42-45-55-56-58-59-73-73-80-89-91-93-97
04-12-2008 33092 61506 05-12-2008 06-07-09-09-10-12-25-29-29-45-51-53-53-54-55-56-62-65-70-72-75-77-80-84-92-94-95
23-02-2008 93992 92131 24-02-2008 01-01-06-11-29-30-31-35-40-47-48-52-62-66-67-72-75-77-80-81-84-85-86-87-91-95-96
23-12-2007 76092 36142 24-12-2007 01-03-06-10-12-19-20-25-26-26-26-30-41-42-43-43-49-61-63-64-69-71-81-85-88-94-97
16-09-2007 22292 11055 17-09-2007 01-06-10-16-25-29-39-39-47-48-54-55-56-59-62-62-64-65-65-69-76-77-78-83-84-88-91
26-05-2007 39292 61412 27-05-2007 01-05-10-12-12-15-19-22-26-34-34-35-46-48-49-49-53-53-55-66-73-78-86-87-89-93-95
09-04-2007 09692 11780 10-04-2007 02-12-16-16-16-29-31-36-42-43-43-57-66-66-77-77-80-80-81-82-82-88-89-90-91-94-95
21-03-2007 79092 66387 22-03-2007 00-02-09-09-12-14-22-23-40-42-48-52-56-57-59-62-66-67-69-72-78-82-84-87-94-99-99
10-03-2007 95392 00100 11-03-2007 00-02-03-06-09-09-18-20-21-24-26-35-38-43-44-47-64-66-71-72-74-78-81-85-95-95-98

Đề về 92 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 92 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 92 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 92 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 06 – 60 và 74 – 47. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 92 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 06 hoặc con 47. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 92

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 92

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 92 2

Lô về 92 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 92 dựa vào GĐB thứ 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 92.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 92 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 92 sẽ tương đương với con lô 47.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 92 sẽ tương đương với con lô 29.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 92

Đề về 92 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 92 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau.biz về đề về 92 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công