Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 93

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 93

Bộ số Bộ số Bộ số
95 - 4 Lần 19 - 3 Lần 17 - 2 Lần
66 - 2 Lần 49 - 2 Lần 55 - 2 Lần
76 - 2 Lần 23 - 2 Lần 15 - 2 Lần
47 - 2 Lần 30 - 2 Lần 58 - 1 Lần
99 - 1 Lần 31 - 1 Lần 98 - 1 Lần
02 - 1 Lần 73 - 1 Lần 60 - 1 Lần
72 - 1 Lần 39 - 1 Lần 38 - 1 Lần
01 - 1 Lần 11 - 1 Lần 70 - 1 Lần
29 - 1 Lần 18 - 1 Lần 65 - 1 Lần
34 - 1 Lần 22 - 1 Lần 08 - 1 Lần
53 - 1 Lần 57 - 1 Lần 69 - 1 Lần
87 - 1 Lần 13 - 1 Lần 63 - 1 Lần
45 - 1 Lần 80 - 1 Lần 03 - 1 Lần
61 - 1 Lần 96 - 1 Lần 35 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 93

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 10 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 6 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 3 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 7 Lần Đuôi 3 về 7 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 5 Lần Đuôi 4 về 1 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 5 Lần Đuôi 5 về 11 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 7 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 6 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 2 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 93

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
09-09-2022 01293 17535 10-09-2022 03-06-11-12-16-16-21-24-31-32-35-36-37-40-43-47-48-50-55-62-68-70-74-78-79-83-98
18-08-2022 92993 75303 19-08-2022 03-08-15-15-15-15-17-20-24-27-30-31-32-44-44-50-55-55-57-61-75-85-90-92-95-96-98
22-07-2022 04093 15361 23-07-2022 00-03-05-22-27-31-38-42-45-46-48-50-51-53-53-54-55-61-61-70-72-73-80-87-93-96-97
19-07-2022 53393 25496 20-07-2022 07-14-14-15-18-20-23-27-28-29-35-35-37-39-45-48-55-61-72-76-80-87-87-90-92-93-96
08-03-2022 62593 08663 09-03-2022 02-10-15-17-33-38-41-41-48-48-49-53-54-60-62-63-71-75-77-79-84-85-87-89-90-95-96
09-01-2022 93093 08845 10-01-2022 06-07-21-22-24-33-35-36-43-45-48-50-52-54-55-63-63-64-64-73-73-77-81-81-82-86-96
22-11-2021 36593 24880 23-11-2021 06-09-11-16-17-17-23-25-31-31-37-39-39-42-52-54-63-74-80-80-81-83-89-89-93-98-99
16-09-2021 12093 35330 17-09-2021 05-10-15-19-29-30-30-32-41-49-51-53-58-60-66-67-75-76-77-78-78-79-79-89-90-94-99
20-08-2021 04793 69157 21-08-2021 00-01-03-12-12-14-14-15-19-27-28-32-36-40-41-44-46-47-56-57-64-74-78-79-84-91-94
08-05-2021 26493 76369 09-05-2021 01-04-05-06-11-12-12-13-15-36-42-46-46-48-49-50-55-58-60-66-69-72-84-87-94-98-99
01-04-2021 50393 01795 02-04-2021 06-08-10-15-15-16-17-19-33-43-43-45-48-50-51-52-58-66-67-68-81-82-82-86-88-91-95
24-12-2020 79993 36287 25-12-2020 03-11-12-14-22-23-35-35-49-49-49-50-51-52-54-55-59-61-67-72-76-80-86-87-91-93-96
21-12-2020 27693 81613 22-12-2020 00-02-06-08-13-16-28-36-43-52-53-60-61-62-62-64-67-71-75-76-79-79-80-85-87-90-92
17-11-2020 82093 88630 18-11-2020 02-05-05-06-12-16-20-30-30-38-41-43-49-56-58-60-64-67-68-68-71-78-88-90-91-96-99
06-09-2020 01993 13853 07-09-2020 03-09-11-15-23-25-35-37-38-43-48-49-52-52-53-54-55-55-61-61-62-69-75-91-92-93-94
22-08-2019 56093 79347 23-08-2019 01-12-18-21-23-31-34-38-39-47-48-62-63-66-67-72-73-76-78-80-80-87-87-89-89-91-94
02-04-2019 71393 18934 03-04-2019 06-16-18-29-30-31-34-34-37-42-47-48-52-52-64-73-75-76-77-77-80-81-86-88-92-96-98
23-12-2018 47793 50522 24-12-2018 03-05-07-16-20-22-22-24-30-32-34-37-43-48-49-51-52-61-63-64-66-76-81-82-88-96-99
08-12-2018 64793 77308 09-12-2018 03-04-06-08-14-22-25-26-27-35-44-45-45-47-48-49-51-55-59-59-61-68-77-82-84-86-99
11-11-2017 02893 99365 12-11-2017 02-04-14-20-23-27-30-33-36-38-40-46-50-56-57-65-65-65-66-66-75-84-85-86-86-97-99
10-09-2017 37993 08819 11-09-2017 04-07-07-08-14-15-16-18-18-19-26-28-31-36-41-45-51-72-81-81-83-85-88-90-95-97-98
09-07-2017 96993 32247 10-07-2017 01-04-15-16-18-19-20-31-36-40-42-46-46-47-51-53-60-63-73-78-83-84-85-89-96-96-97
21-11-2016 39593 89476 22-11-2016 03-04-06-09-11-12-23-28-34-35-39-45-46-49-50-51-54-68-75-76-77-78-82-83-84-90-92
13-06-2016 49093 25602 14-06-2016 01-02-07-09-10-13-20-26-28-29-30-32-32-33-52-56-57-58-61-61-75-78-87-89-92-97-99
08-04-2016 93793 45423 09-04-2016 02-03-07-09-11-17-23-23-23-24-26-32-34-37-43-49-53-63-67-68-72-75-76-80-87-91-93
16-03-2016 42093 98518 17-03-2016 05-05-07-12-18-24-32-38-57-61-63-64-68-69-69-71-73-75-75-78-84-85-87-88-89-93-98
23-06-2015 19993 36770 24-06-2015 03-12-19-24-27-32-35-38-38-41-41-50-56-59-59-60-63-70-73-74-75-78-86-92-95-98-99
26-04-2015 14493 53429 27-04-2015 04-04-07-07-15-15-17-18-21-23-29-29-35-36-39-40-48-55-58-61-76-77-77-81-86-88-89
28-02-2015 62393 58195 01-03-2015 00-03-05-08-12-16-26-33-34-37-43-52-54-55-63-64-67-68-68-70-73-73-79-84-92-93-95
25-09-2014 49293 08111 26-09-2014 06-07-11-11-18-18-19-22-23-23-23-28-29-39-48-49-52-57-70-72-74-75-78-81-93-94-96
04-04-2014 17893 04655 05-04-2014 06-08-14-18-19-25-27-28-33-33-36-40-40-42-43-43-50-55-60-60-61-62-62-66-87-89-97
07-10-2013 05393 81438 08-10-2013 02-03-06-07-13-25-28-29-32-34-38-43-47-47-48-48-58-65-65-71-71-71-72-72-83-87-99
05-09-2013 31593 27101 06-09-2013 01-01-09-24-26-31-32-32-38-42-44-44-45-54-58-62-65-66-70-80-83-86-90-95-97-98-98
18-02-2013 75593 41415 19-02-2013 00-02-07-08-09-10-13-15-15-26-32-40-42-42-59-59-62-68-73-74-75-88-90-90-94-95-98
12-01-2013 62793 26415 13-01-2013 06-06-15-15-30-31-32-34-38-40-43-43-51-59-59-60-66-68-70-72-73-82-82-82-86-91-92
21-10-2012 35693 35772 22-10-2012 04-14-14-18-19-27-27-28-29-30-32-38-42-43-50-53-54-58-59-68-72-81-82-86-88-90-98
18-10-2012 69893 38339 19-10-2012 02-14-14-16-21-25-26-29-34-39-42-43-47-48-50-50-51-51-55-66-68-68-75-79-85-94-96
11-05-2012 02893 33176 12-05-2012 05-08-12-14-15-20-28-28-29-29-31-31-32-37-40-41-49-52-58-68-75-76-80-81-82-92-94
06-04-2012 28993 53823 07-04-2012 03-05-22-23-24-24-25-27-31-34-34-36-37-38-39-49-50-55-57-62-63-65-66-75-78-80-88
06-01-2012 02193 24260 07-01-2012 01-04-12-29-31-33-38-38-41-44-48-50-51-58-59-60-64-64-64-73-88-88-88-92-95-96-97
20-08-2011 32193 86173 21-08-2011 01-05-07-09-12-17-21-27-29-30-34-44-53-57-58-58-61-62-73-77-77-78-78-83-85-88-97
08-05-2011 08493 69349 09-05-2011 02-04-05-21-23-25-29-40-41-42-49-50-50-59-60-70-71-75-76-82-85-93-94-94-94-97-98
25-03-2011 54393 13319 26-03-2011 04-09-12-12-15-19-22-24-35-38-41-46-48-53-53-56-57-59-60-64-65-66-72-79-85-86-96
22-12-2010 96593 26395 23-12-2010 02-02-07-11-13-25-27-28-28-31-34-37-38-39-56-58-66-68-69-73-75-77-80-83-83-87-95
23-10-2010 89193 92355 24-10-2010 02-04-08-09-22-23-23-24-25-34-34-38-42-42-48-51-52-54-55-56-62-64-66-67-68-76-85
24-09-2010 42793 77066 25-09-2010 00-03-04-05-08-20-22-25-26-27-33-38-41-46-49-61-64-66-72-77-79-80-80-88-88-89-90
11-06-2010 60593 87219 12-06-2010 02-07-12-15-19-21-24-27-28-36-41-46-48-55-60-62-63-65-66-68-76-78-84-86-88-89-95
30-12-2009 47193 70849 31-12-2009 01-04-04-10-21-35-35-36-38-40-43-49-57-60-62-68-72-78-83-86-86-91-92-93-93-97-99
30-11-2009 81793 43102 01-12-2009 02-04-06-07-11-19-21-26-28-30-33-34-35-40-41-51-59-60-60-70-74-78-93-94-94-94-99
22-01-2008 21893 62698 23-01-2008 05-23-26-26-28-41-41-44-45-46-58-62-66-68-73-74-74-78-80-82-89-90-91-94-98-99-99
12-01-2008 41093 36566 13-01-2008 02-02-04-14-14-19-22-24-24-25-26-28-31-36-36-37-39-60-66-75-75-76-76-84-90-92-93
18-10-2007 86293 30795 19-10-2007 01-06-09-14-21-23-27-30-37-38-45-46-50-51-52-66-67-68-74-78-80-84-86-87-89-95-95
30-08-2007 25693 42117 31-08-2007 07-10-17-23-26-26-30-31-32-38-51-53-55-55-58-59-59-59-60-60-63-70-71-84-87-93-97
30-06-2007 06293 94817 01-07-2007 02-06-09-13-16-17-24-29-34-34-36-36-38-44-48-53-56-65-66-71-80-81-82-82-91-93-94
15-05-2007 83693 24258 16-05-2007 01-03-05-08-14-20-20-28-34-38-39-45-50-55-58-58-62-62-65-67-69-72-74-75-75-87-91
29-04-2007 06993 46099 30-04-2007 02-06-15-24-32-33-35-39-41-42-43-47-50-56-58-59-62-63-70-71-72-75-77-93-99-99-99
04-02-2007 68493 40131 05-02-2007 03-05-06-09-17-17-20-21-22-31-31-34-37-38-52-53-55-58-58-60-65-66-68-72-91-94-94

Đề về 93 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 93 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 93 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 93 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 26 – 62 và 45 – 54. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 93 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 26 hoặc con 45. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 93

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 93

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 93 2

Lô về 93 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 93 dựa vào GĐB thứ 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 93.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 93 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 93 sẽ tương đương với con lô 48.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 93 sẽ tương đương với con lô 26.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 93

Đề về 93 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 93 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau.biz về đề về 93 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công