Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 94

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 94

Bộ số Bộ số Bộ số
70 - 3 Lần 86 - 3 Lần 34 - 2 Lần
65 - 2 Lần 41 - 2 Lần 23 - 2 Lần
11 - 2 Lần 54 - 1 Lần 69 - 1 Lần
99 - 1 Lần 29 - 1 Lần 46 - 1 Lần
60 - 1 Lần 63 - 1 Lần 64 - 1 Lần
01 - 1 Lần 22 - 1 Lần 06 - 1 Lần
55 - 1 Lần 78 - 1 Lần 51 - 1 Lần
66 - 1 Lần 32 - 1 Lần 90 - 1 Lần
08 - 1 Lần 52 - 1 Lần 17 - 1 Lần
96 - 1 Lần 40 - 1 Lần 28 - 1 Lần
43 - 1 Lần 42 - 1 Lần 09 - 1 Lần
04 - 1 Lần 12 - 1 Lần 83 - 1 Lần
18 - 1 Lần 94 - 1 Lần 95 - 1 Lần
61 - 1 Lần 98 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 94

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 5 Lần Đuôi 0 về 35 Lần Tổng 0 về 4 Lần
Đầu 1 về 5 Lần Đuôi 1 về 7 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 5 Lần Tổng 2 về 2 Lần
Đầu 3 về 3 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 2 Lần
Đầu 4 về 6 Lần Đuôi 4 về 6 Lần Tổng 4 về 5 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 8 Lần Đuôi 6 về 7 Lần Tổng 6 về 1 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 1 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 4 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 6 Lần Đuôi 9 về 4 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 94

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
18-09-2022 14894 62198 19-09-2022 02-04-08-08-22-24-26-27-34-39-39-42-46-50-53-56-60-61-62-72-74-77-84-85-94-95-98
09-04-2022 34194 25295 10-04-2022 01-02-04-05-09-16-17-22-29-31-33-33-37-42-48-51-53-66-69-72-74-88-90-95-96-98-98
02-01-2022 93494 37061 03-01-2022 02-04-19-21-27-30-34-34-38-47-59-61-66-66-66-71-71-71-72-74-75-77-88-89-89-92-99
26-09-2021 21694 73011 27-09-2021 08-11-11-14-17-21-26-29-30-34-34-37-42-43-44-59-59-65-66-68-69-81-82-84-90-97-99
11-07-2021 38294 48323 12-07-2021 04-04-07-21-23-24-27-33-37-42-43-43-44-46-48-49-53-57-65-70-72-73-81-83-88-99-99
10-07-2021 53594 38294 11-07-2021 01-04-07-07-20-21-33-35-38-40-41-42-49-51-55-55-56-62-63-69-77-83-85-85-94-94-98
11-10-2020 82094 25618 12-10-2020 03-04-05-10-10-12-14-18-20-28-31-33-35-38-40-42-58-65-65-71-71-75-76-84-95-96-96
14-12-2019 46694 20806 15-12-2019 01-02-04-06-06-08-12-13-14-25-27-27-32-36-41-51-53-56-58-68-72-75-76-81-94-95-97
02-11-2019 93894 40911 03-11-2019 03-04-09-11-11-12-17-20-24-25-29-34-35-38-44-44-45-47-60-64-74-74-77-84-90-93-94
27-07-2019 65694 59008 28-07-2019 08-11-13-16-24-25-30-30-31-35-44-49-52-52-54-56-69-69-69-71-78-83-88-91-92-92-93
27-10-2018 13194 68886 28-10-2018 03-06-12-13-13-23-23-26-40-43-43-48-50-51-51-57-63-65-69-75-78-85-86-88-90-94-95
28-06-2018 51594 66983 29-06-2018 01-02-04-05-08-14-15-15-18-26-29-42-45-49-51-52-57-58-72-77-78-79-80-83-85-89-97
05-04-2018 37294 76309 06-04-2018 01-01-09-10-15-26-28-29-30-40-44-54-61-66-67-68-69-71-74-80-81-85-85-91-96-97-97
25-03-2018 96594 07223 26-03-2018 03-04-09-11-11-23-26-27-28-36-37-46-49-50-55-55-62-64-69-69-70-79-79-81-85-96-97
19-03-2018 08294 61165 20-03-2018 06-12-13-25-27-27-32-33-33-33-36-37-38-40-43-44-46-46-48-57-57-65-67-77-83-88-98
07-07-2017 28294 13786 08-07-2017 00-12-15-17-32-37-38-54-56-57-58-61-68-69-70-75-80-81-82-86-86-90-92-92-93-95-98
28-06-2017 82194 33512 29-06-2017 02-03-08-12-14-14-17-19-19-20-26-26-27-29-29-34-36-43-49-53-56-60-66-66-81-93-93
16-05-2017 99794 89370 17-05-2017 01-13-24-26-29-31-33-36-36-40-44-44-50-50-58-61-63-64-69-70-70-72-73-90-92-98-99
24-10-2016 94694 18942 25-10-2016 08-10-10-12-13-16-17-19-20-24-25-26-28-33-42-44-47-56-63-66-79-84-87-90-92-93-94
21-09-2016 76294 24509 22-09-2016 01-03-04-09-10-13-22-37-48-50-51-55-56-58-59-65-68-68-71-77-77-80-82-84-84-91-97
19-05-2016 59894 48441 20-05-2016 01-08-12-13-14-19-23-31-31-38-41-43-49-52-55-56-58-60-60-60-64-70-71-77-93-95-99
03-03-2016 59194 74704 04-03-2016 01-04-05-13-15-18-20-27-28-29-33-34-43-48-48-51-56-57-57-60-61-62-63-67-73-81-92
26-10-2015 16894 72228 27-10-2015 07-09-15-16-26-28-33-37-38-40-42-53-55-59-60-64-66-69-71-73-73-75-79-89-93-95-98
24-10-2015 21494 76970 25-10-2015 10-10-16-18-18-26-27-27-32-33-34-42-45-45-49-55-60-63-68-68-70-74-76-83-87-89-96
09-09-2015 81894 60043 10-09-2015 06-07-14-15-20-27-29-30-32-40-40-43-47-53-63-65-66-66-68-69-77-78-83-86-87-89-95
26-06-2014 11494 60240 27-06-2014 19-22-23-36-40-41-41-44-54-54-58-60-63-63-67-73-76-83-83-85-88-90-92-93-96-99-99
01-05-2014 89294 99852 02-05-2014 01-09-09-16-19-19-20-23-23-28-32-35-37-37-39-39-42-48-52-52-58-67-81-85-86-98-98
23-03-2014 27894 98417 24-03-2014 06-13-17-17-18-18-25-28-29-46-47-48-54-57-60-63-63-73-77-77-78-89-89-90-91-95-99
15-11-2013 50194 54106 16-11-2013 03-06-07-09-12-13-31-34-35-39-39-40-41-44-51-52-69-69-70-71-75-75-77-78-85-89-91
27-08-2013 39494 63396 28-08-2013 02-08-11-13-16-19-20-21-27-28-38-38-41-44-46-53-54-54-74-76-81-82-84-85-94-96-99
05-02-2013 23094 27690 06-02-2013 02-09-27-32-33-35-38-38-41-52-52-54-57-64-66-69-71-75-87-87-89-90-91-91-97-97-98
26-11-2012 33594 45808 27-11-2012 01-01-06-08-13-19-20-26-35-35-42-53-56-56-61-63-65-71-72-76-78-79-80-90-97-97-99
22-05-2012 81494 75086 23-05-2012 00-05-06-09-09-10-11-11-15-26-27-37-42-43-43-49-53-56-58-60-63-70-85-86-87-93-94
13-06-2011 75894 91651 14-06-2011 11-14-20-23-25-27-34-41-46-48-51-51-53-54-56-58-60-64-68-70-77-79-86-89-90-95-98
30-05-2011 04594 25166 31-05-2011 05-10-12-18-22-24-24-30-40-50-54-62-64-65-66-66-71-72-74-75-89-89-90-93-96-97-98
05-05-2011 21494 64832 06-05-2011 00-01-03-04-08-11-16-20-25-26-31-32-33-34-42-44-51-53-57-61-67-72-72-74-75-91-95
09-01-2011 51294 07641 10-01-2011 00-00-01-02-05-07-08-13-25-32-39-41-42-44-57-58-59-63-64-64-69-75-75-82-85-94-99
14-12-2010 60494 75178 15-12-2010 01-07-18-22-27-28-29-31-33-33-34-36-36-39-50-53-58-64-65-73-76-78-79-89-90-90-97
25-06-2010 84894 06306 26-06-2010 02-03-06-12-17-17-17-19-21-24-24-24-25-26-26-42-55-67-67-72-72-75-83-85-97-98-99
14-03-2010 53494 35806 15-03-2010 05-06-06-06-13-24-30-31-37-39-42-44-52-53-73-73-77-78-83-86-87-88-88-94-95-96-96
14-12-2009 00094 73634 15-12-2009 03-08-11-15-19-23-24-34-37-39-39-45-50-52-52-56-59-62-70-70-71-74-78-78-80-96-98
26-08-2009 92594 67655 27-08-2009 06-06-08-12-15-19-34-40-48-50-52-54-55-59-61-65-68-73-76-83-84-86-88-88-94-97-98
10-06-2009 61194 45864 11-06-2009 00-00-02-02-06-06-08-12-15-23-35-40-46-53-54-54-54-56-64-67-70-78-78-79-95-98-99
03-04-2009 33394 97301 04-04-2009 01-06-07-08-12-13-14-15-23-24-32-34-36-38-40-41-44-48-48-56-59-61-67-69-78-86-87
02-02-2009 33794 93822 03-02-2009 18-19-19-22-24-40-41-42-52-52-61-62-63-64-66-67-68-72-80-81-84-86-86-90-95-98-99
07-07-2008 80894 96370 08-07-2008 00-01-12-24-27-32-34-42-46-46-49-59-62-63-63-64-69-70-72-77-81-83-84-85-94-97-98
12-03-2008 96994 86246 13-03-2008 06-11-12-23-23-37-39-46-49-51-54-54-55-58-62-68-68-72-80-84-85-86-88-90-90-96-97
18-02-2008 41494 16765 19-02-2008 10-12-14-15-21-21-27-31-31-31-36-36-47-51-56-59-60-64-65-80-83-84-86-87-89-90-99
27-01-2008 85694 81960 28-01-2008 00-01-01-03-05-08-15-16-16-17-19-22-31-39-42-51-60-61-62-65-74-75-80-81-83-91-93
31-12-2007 22894 80263 01-01-2008 01-01-03-07-07-11-17-17-22-27-30-41-44-46-56-58-63-64-68-72-73-79-81-82-87-92-93
18-09-2007 36594 64554 19-09-2007 03-04-04-14-19-20-23-28-29-30-38-40-44-52-52-54-56-58-60-65-78-84-84-88-94-96-97
16-07-2007 79194 03869 17-07-2007 00-03-09-11-17-22-26-33-34-35-42-43-45-45-53-54-55-57-61-64-69-70-70-75-89-90-92
13-06-2007 10494 22099 14-06-2007 07-09-10-25-27-29-31-43-45-45-49-53-55-56-58-62-66-71-80-81-87-90-92-94-95-97-99
18-05-2007 79394 63029 19-05-2007 08-09-10-12-14-14-25-29-30-32-38-45-47-47-48-52-65-66-71-73-74-79-83-86-90-92-95
15-03-2007 57794 75934 16-03-2007 09-10-14-16-17-19-19-24-28-34-37-40-41-42-42-43-48-50-56-66-70-70-81-82-84-93-94

Đề về 94 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 94 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 94 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 94 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 28 – 82 và 49 – 94. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 94 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 28 hoặc con 94. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 94

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 94

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Lô về 94 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 94 dựa vào GĐB thứ 2

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 94 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 94.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 94 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 94 sẽ tương đương với con lô 49.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 94 sẽ tương đương với con lô 21.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 94

Đề về 94 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 94 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau.biz về đề về 94 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công