Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 95

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 95

Bộ số Bộ số Bộ số
65 - 2 Lần 85 - 2 Lần 97 - 2 Lần
14 - 2 Lần 39 - 2 Lần 98 - 2 Lần
25 - 2 Lần 84 - 2 Lần 94 - 1 Lần
58 - 1 Lần 42 - 1 Lần 06 - 1 Lần
02 - 1 Lần 54 - 1 Lần 75 - 1 Lần
56 - 1 Lần 45 - 1 Lần 32 - 1 Lần
11 - 1 Lần 15 - 1 Lần 96 - 1 Lần
80 - 1 Lần 40 - 1 Lần 61 - 1 Lần
34 - 1 Lần 08 - 1 Lần 79 - 1 Lần
43 - 1 Lần 99 - 1 Lần 47 - 1 Lần
74 - 1 Lần 53 - 1 Lần 60 - 1 Lần
95 - 1 Lần 76 - 1 Lần 46 - 1 Lần
63 - 1 Lần 82 - 1 Lần 10 - 1 Lần
00 - 1 Lần 49 - 1 Lần 18 - 1 Lần
17 - 1 Lần 22 - 1 Lần 21 - 1 Lần
72 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 95

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 4 Lần Đuôi 0 về 31 Lần Tổng 0 về 3 Lần
Đầu 1 về 7 Lần Đuôi 1 về 3 Lần Tổng 1 về 5 Lần
Đầu 2 về 4 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 5 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 3 Lần Tổng 3 về 6 Lần
Đầu 4 về 7 Lần Đuôi 4 về 8 Lần Tổng 4 về 1 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 10 Lần Tổng 5 về 1 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 5 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 4 Lần Tổng 7 về 2 Lần
Đầu 8 về 6 Lần Đuôi 8 về 5 Lần Tổng 8 về 1 Lần
Đầu 9 về 8 Lần Đuôi 9 về 5 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 95

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
07-08-2022 80395 76821 08-08-2022 03-06-07-07-12-14-15-16-21-23-24-26-27-29-31-34-35-38-43-46-52-56-58-69-71-92-97
09-07-2022 10295 17772 10-07-2022 06-12-13-15-17-17-18-19-20-25-29-37-40-41-45-52-55-64-67-71-72-77-79-83-91-95-99
20-05-2022 78195 85198 21-05-2022 00-09-12-13-27-27-30-30-31-33-37-38-44-47-53-58-59-64-64-74-80-80-89-91-93-98-99
22-04-2022 31695 77318 23-04-2022 09-12-13-15-18-18-18-22-38-40-41-45-45-54-55-57-58-63-68-76-78-80-80-83-85-97-98
10-04-2022 25295 86317 11-04-2022 00-01-01-06-10-11-16-17-18-21-31-31-34-35-40-41-43-46-48-58-64-70-71-72-74-83-90
10-11-2021 43595 33422 11-11-2021 00-04-12-13-18-19-20-22-24-24-26-34-40-47-48-49-56-61-61-64-68-72-74-78-82-93-98
14-04-2021 74295 90982 15-04-2021 00-03-06-10-10-16-19-23-32-34-36-37-37-37-42-42-44-46-46-49-56-61-61-62-65-73-82
02-04-2021 01795 44110 03-04-2021 03-05-08-10-10-13-17-25-28-30-33-35-37-38-61-63-66-67-74-75-77-81-83-86-91-91-95
28-03-2021 31295 03000 29-03-2021 00-01-03-08-12-25-38-40-48-56-57-58-58-62-62-63-70-70-72-73-82-89-90-94-94-99-99
17-01-2021 55095 92549 18-01-2021 02-04-05-08-13-17-20-21-23-25-35-38-38-41-49-49-53-58-59-69-77-78-84-86-94-95-97
15-05-2020 41795 75146 16-05-2020 08-11-13-23-24-28-28-30-30-35-36-44-45-46-51-51-52-61-65-71-72-75-75-78-79-82-92
13-05-2020 12795 33963 14-05-2020 04-07-12-15-24-28-42-43-44-45-45-46-46-63-65-67-71-71-72-74-75-77-78-81-83-90-93
26-06-2019 90895 51776 27-06-2019 02-04-07-17-20-20-23-26-27-31-34-47-49-54-55-55-56-64-64-65-66-68-71-75-76-86-88
23-06-2019 84095 82084 24-06-2019 01-05-06-06-11-13-16-16-22-24-31-36-39-44-44-48-50-58-62-64-72-72-74-84-85-90-96
05-07-2018 92295 93514 06-07-2018 02-10-14-14-22-24-28-31-31-44-44-49-55-56-57-75-77-81-82-82-84-86-87-90-94-94-99
04-07-2018 31995 92295 05-07-2018 02-04-08-14-15-18-21-22-28-28-29-36-40-44-46-53-58-68-68-71-80-83-88-95-97-98-99
06-02-2018 68495 74825 07-02-2018 01-01-04-06-12-15-17-25-32-43-50-52-55-60-64-72-73-77-79-80-81-84-88-88-92-93-96
21-10-2017 75095 45353 22-10-2017 03-05-07-09-15-17-23-25-28-28-34-37-44-45-53-55-55-55-59-74-76-78-79-84-87-90-97
12-09-2017 76795 64060 13-09-2017 04-06-12-18-24-24-24-34-38-39-40-57-57-59-60-60-62-69-69-73-82-88-89-95-95-99-99
06-05-2017 61795 26439 07-05-2017 04-05-18-20-27-27-29-37-39-39-43-47-53-57-62-66-67-72-75-77-81-83-86-87-94-95-98
12-03-2017 63995 51674 13-03-2017 02-09-19-20-21-28-32-39-39-40-40-41-43-47-47-58-61-65-66-68-70-72-74-78-86-93-99
03-04-2016 27895 57747 04-04-2016 00-11-12-15-16-20-27-32-35-37-37-40-43-47-50-51-55-58-64-65-71-73-74-75-83-87-99
06-12-2015 94295 85725 07-12-2015 03-03-09-21-22-25-28-31-34-40-42-43-45-47-48-50-55-57-61-62-63-71-80-83-84-86-92
03-08-2015 60895 63108 04-08-2015 05-05-06-08-19-23-25-25-33-35-47-50-52-60-61-67-68-71-72-77-80-82-88-90-91-98-98
07-06-2015 53295 86884 08-06-2015 04-05-05-18-19-20-21-21-24-35-35-36-37-39-41-48-52-63-69-76-76-76-77-80-83-84-90
14-05-2015 44195 14199 15-05-2015 01-03-03-07-08-12-19-26-27-28-36-38-44-49-50-52-60-61-63-65-72-73-73-85-86-87-99
01-03-2015 58195 23297 02-03-2015 04-08-09-09-16-19-19-22-27-47-49-52-52-57-58-61-68-69-81-83-83-88-89-94-94-97-99
10-01-2015 43895 89443 11-01-2015 03-04-07-10-18-20-21-25-25-28-28-39-43-54-54-58-60-61-72-77-85-86-86-90-92-92-93
12-03-2014 67195 47934 13-03-2014 00-08-09-09-15-15-17-30-32-34-45-46-47-51-52-52-57-58-66-68-69-72-78-84-90-93-99
12-02-2014 74795 47208 13-02-2014 00-02-04-08-08-10-22-23-23-24-26-26-28-33-52-58-59-62-63-69-78-80-84-88-94-96-96
16-10-2013 73595 56279 17-10-2013 00-07-09-11-16-22-22-25-25-31-33-34-39-42-45-54-57-61-64-68-70-79-79-82-82-91-99
02-07-2013 55195 91840 03-07-2013 02-09-10-12-17-17-29-40-48-54-55-61-63-63-66-68-69-74-78-81-86-88-90-92-93-96-97
03-06-2013 51795 78098 04-06-2013 02-04-06-09-11-19-27-36-36-41-43-54-55-55-64-69-70-74-81-83-85-88-95-95-95-96-98
16-04-2013 25895 64261 17-04-2013 08-26-27-28-29-30-35-38-40-48-49-50-52-54-61-62-72-75-75-79-81-81-84-86-87-88-97
20-12-2011 85495 70139 21-12-2011 11-12-13-16-17-19-38-39-41-42-43-44-45-55-55-67-67-67-68-70-73-77-86-92-96-97-99
28-05-2011 11595 54914 29-05-2011 03-08-09-14-15-30-36-37-37-38-38-42-43-45-45-50-51-51-56-60-60-63-66-67-81-92-94
13-04-2011 61495 82680 14-04-2011 09-11-13-17-19-22-29-32-33-34-34-35-39-40-44-47-52-52-59-60-68-79-79-80-94-97-97
02-04-2011 29995 61085 03-04-2011 00-10-10-16-20-22-23-31-37-38-38-42-42-43-44-48-53-56-59-65-71-78-81-85-90-95-96
23-12-2010 26395 34032 24-12-2010 04-12-15-15-26-29-31-32-34-36-37-48-61-62-66-67-68-69-72-73-76-87-87-87-88-95-97
26-10-2010 81395 61211 27-10-2010 03-10-10-11-16-18-19-22-26-30-31-33-38-42-53-56-61-65-68-73-74-77-78-79-79-90-99
16-07-2010 92395 47615 17-07-2010 05-08-09-15-23-26-28-28-36-37-39-41-49-51-56-57-61-68-71-79-80-81-83-85-95-99-99
21-05-2010 92095 65496 22-05-2010 12-14-16-22-29-29-30-30-32-37-38-40-45-49-59-62-68-72-77-77-86-88-89-96-97-97-98
14-04-2010 87595 60656 15-04-2010 00-00-01-02-05-06-09-10-12-12-16-16-16-20-22-25-27-37-42-50-56-56-59-74-75-89-98
09-01-2010 86595 48345 10-01-2010 01-07-08-16-19-22-26-30-31-33-36-39-43-44-45-47-57-58-58-65-68-70-71-88-89-90-97
20-12-2009 14895 76997 21-12-2009 00-02-02-04-09-17-17-17-19-20-22-27-27-32-38-53-60-62-70-74-78-78-80-88-89-90-97
28-06-2009 93395 47965 29-06-2009 09-13-14-18-26-32-35-37-38-41-44-51-57-57-60-63-65-68-74-79-82-82-83-89-94-95-99
13-04-2009 70695 56954 14-04-2009 03-08-11-13-20-22-24-31-33-37-38-41-45-48-51-54-55-57-58-59-60-71-75-75-78-79-87
24-08-2008 92495 55175 25-08-2008 11-17-19-20-22-26-27-45-49-55-56-60-64-64-73-73-75-76-77-79-82-84-84-85-87-91-97
08-08-2008 32895 96458 09-08-2008 04-06-08-10-10-11-16-18-22-22-24-29-38-51-51-52-54-55-58-62-63-66-67-67-71-85-86
28-06-2008 96695 52142 29-06-2008 07-07-08-17-25-28-38-38-38-41-42-42-42-46-49-56-61-62-64-74-81-86-88-91-93-93-98
12-02-2008 06095 35506 13-02-2008 04-05-06-09-16-17-24-33-38-39-46-52-59-64-67-70-80-80-83-85-86-90-93-93-95-98-99
18-11-2007 31195 41002 19-11-2007 02-04-05-06-11-14-23-37-38-44-51-55-55-57-63-64-67-71-73-74-78-87-89-92-92-95-95
21-10-2007 56695 71365 22-10-2007 00-02-13-30-31-45-46-48-50-54-61-63-65-70-71-75-81-81-81-82-84-86-88-89-94-95-98
19-10-2007 30795 57085 20-10-2007 02-10-22-24-28-34-38-43-44-48-50-52-56-58-62-64-66-72-75-82-83-84-85-85-91-97-97
14-03-2007 56895 57794 15-03-2007 07-15-19-21-21-23-26-29-30-33-34-36-50-53-60-63-65-68-70-73-76-83-85-94-94-97-99

Đề về 95 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 95 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 95 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 95 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 17 – 71 và 48 – 84. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 95 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 17 hoặc con 84. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 95

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 95

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 95 2

Lô về 95 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 95 dựa vào GĐB thứ 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 95.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 95 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 95 sẽ tương đương với con lô 40.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 95 sẽ tương đương với con lô 28.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 95

Đề về 95 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 95 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau.biz về đề về 95 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công