Đề về 97 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 97

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 97

Bộ số Bộ số Bộ số
26 - 2 Lần 83 - 2 Lần 49 - 2 Lần
15 - 2 Lần 25 - 2 Lần 97 - 2 Lần
72 - 2 Lần 14 - 2 Lần 31 - 2 Lần
98 - 2 Lần 29 - 1 Lần 57 - 1 Lần
05 - 1 Lần 21 - 1 Lần 42 - 1 Lần
59 - 1 Lần 44 - 1 Lần 35 - 1 Lần
99 - 1 Lần 67 - 1 Lần 47 - 1 Lần
92 - 1 Lần 62 - 1 Lần 85 - 1 Lần
73 - 1 Lần 17 - 1 Lần 28 - 1 Lần
43 - 1 Lần 51 - 1 Lần 03 - 1 Lần
09 - 1 Lần 11 - 1 Lần 48 - 1 Lần
46 - 1 Lần 91 - 1 Lần 10 - 1 Lần
70 - 1 Lần 64 - 1 Lần 69 - 1 Lần
87 - 1 Lần 63 - 1 Lần 19 - 1 Lần
01 - 1 Lần 02 - 1 Lần 89 - 1 Lần
08 - 1 Lần 41 - 1 Lần 38 - 1 Lần
54 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 97

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 6 Lần Đuôi 0 về 38 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 8 Lần Đuôi 1 về 8 Lần Tổng 1 về 7 Lần
Đầu 2 về 7 Lần Đuôi 2 về 6 Lần Tổng 2 về 3 Lần
Đầu 3 về 4 Lần Đuôi 3 về 6 Lần Tổng 3 về 5 Lần
Đầu 4 về 9 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 7 Lần Tổng 5 về 3 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 3 Lần Tổng 6 về 3 Lần
Đầu 7 về 4 Lần Đuôi 7 về 7 Lần Tổng 7 về 4 Lần
Đầu 8 về 5 Lần Đuôi 8 về 6 Lần Tổng 8 về 2 Lần
Đầu 9 về 7 Lần Đuôi 9 về 9 Lần Tổng 9 về 1 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 97

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
01-07-2022 01697 50554 02-07-2022 01-02-08-30-32-39-42-47-53-54-59-59-60-62-66-68-68-77-78-80-83-85-86-86-89-96-97
05-04-2022 54997 17538 06-04-2022 02-06-08-10-11-24-26-27-28-31-36-38-38-43-45-66-67-70-71-81-83-88-90-92-95-95-97
15-08-2021 73497 62041 16-08-2021 05-07-09-11-19-22-29-31-34-35-39-41-50-63-64-70-71-73-78-80-83-87-89-90-95-96-97
03-10-2020 49797 80489 04-10-2020 06-07-09-18-20-21-25-28-30-44-48-48-49-52-59-63-66-68-80-89-89-90-90-92-94-94-97
24-07-2020 57597 22508 25-07-2020 01-02-04-07-08-09-10-11-17-22-25-26-30-40-47-48-54-55-59-65-68-69-79-80-85-98-99
21-01-2020 38897 96449 22-01-2020 09-11-17-21-29-30-31-36-42-43-48-49-49-51-55-57-58-62-70-75-76-78-83-92-94-95-98
03-12-2019 91897 79119 04-12-2019 01-02-04-07-13-16-19-19-31-32-35-39-41-51-55-60-61-64-70-73-73-77-80-82-92-93-98
02-12-2019 28797 91897 03-12-2019 06-06-08-11-20-29-31-37-37-39-44-44-46-57-65-68-68-75-77-78-79-79-81-93-95-97-98
18-10-2019 65897 29598 19-10-2019 05-08-10-10-18-19-25-28-28-37-37-40-42-42-42-57-58-59-66-67-71-73-77-81-84-97-98
16-09-2019 03797 86201 17-09-2019 01-05-07-11-11-15-15-24-25-28-34-41-48-49-49-49-52-53-57-61-67-69-72-72-75-78-82
01-09-2019 61697 40725 02-09-2019 05-09-12-12-16-21-24-25-26-27-39-40-41-43-46-52-54-57-61-61-63-70-78-80-81-85-88
13-07-2019 63297 29202 14-07-2019 00-01-02-04-05-08-10-12-14-20-23-25-25-26-26-34-37-46-53-55-65-68-70-73-74-76-82
06-07-2019 82297 95705 07-07-2019 05-14-15-23-23-24-26-29-36-36-39-41-46-48-50-55-65-65-70-72-75-76-82-82-83-87-95
10-06-2019 11797 92614 11-06-2019 01-01-07-14-24-26-33-42-42-48-52-55-57-58-61-66-66-71-73-75-76-83-86-94-95-99-99
20-04-2019 78697 66103 21-04-2019 01-02-03-06-19-23-26-29-30-32-35-38-39-41-60-64-66-69-69-69-71-74-82-89-91-93-95
18-02-2019 15297 86105 19-02-2019 03-05-06-16-31-34-49-50-51-52-52-55-61-61-65-68-68-71-75-82-84-84-87-88-89-91-95
07-09-2018 49197 66915 08-09-2018 09-09-15-17-20-21-32-33-38-41-47-48-48-52-52-62-68-70-73-74-75-75-84-86-86-93-93
21-06-2018 57997 03183 22-06-2018 00-04-09-17-24-29-30-34-36-39-39-39-44-45-51-58-67-68-69-70-77-78-83-84-92-95-98
29-05-2018 26997 43163 30-05-2018 08-09-10-11-12-13-14-19-20-26-28-30-35-36-40-42-62-63-64-68-72-76-77-79-81-86-93
14-11-2017 35397 27798 15-11-2017 01-07-10-15-15-16-21-24-36-46-47-49-54-56-59-62-70-75-76-76-77-79-79-90-92-93-98
20-06-2017 59097 35572 21-06-2017 00-07-08-15-16-17-19-20-34-34-35-42-43-43-49-50-55-59-72-72-73-80-80-83-90-93-97
31-05-2016 53097 18687 01-06-2016 07-09-09-11-12-13-16-22-22-22-26-30-34-55-62-66-69-74-76-82-87-88-92-93-96-97-97
14-11-2015 27297 62831 15-11-2015 01-02-10-13-16-27-31-35-44-47-47-50-56-62-62-68-69-72-77-80-81-81-85-87-92-92-95
19-09-2015 26997 40031 20-09-2015 00-05-08-08-09-14-15-17-21-21-31-31-34-38-39-56-57-58-59-69-73-79-86-87-93-96-96
02-09-2015 55897 86669 03-09-2015 02-08-19-20-31-33-35-35-36-40-43-51-51-53-55-56-57-69-73-76-76-76-82-83-89-90-96
02-03-2015 23297 34548 03-03-2015 02-09-11-18-29-29-32-34-36-38-39-39-42-44-45-46-48-48-50-70-71-72-75-79-80-80-94
30-12-2014 22297 23646 31-12-2014 05-09-12-27-31-33-37-38-43-46-48-51-54-55-58-65-68-74-76-79-85-86-89-92-93-97-99
14-11-2014 47897 73172 15-11-2014 01-01-02-02-07-10-16-19-26-32-44-45-51-52-54-58-58-59-72-75-78-78-80-82-82-84-85
02-10-2014 45497 10491 03-10-2014 07-07-08-09-14-16-25-28-29-35-36-36-40-40-41-45-47-50-54-71-73-78-89-91-94-95-98
05-09-2014 89997 14510 06-09-2014 03-10-19-24-25-29-29-38-45-46-54-58-69-71-74-77-77-78-78-80-82-86-86-92-95-95-98
25-08-2014 43897 17870 26-08-2014 02-03-06-06-06-09-13-20-23-25-31-35-40-47-51-61-64-70-72-75-75-81-82-85-85-92-95
19-08-2014 05597 21864 20-08-2014 05-15-16-19-19-20-27-30-30-31-34-37-45-46-48-55-58-64-64-66-69-70-74-75-87-92-92
28-05-2014 18197 01714 29-05-2014 02-07-09-14-14-19-27-29-30-31-39-41-45-47-48-49-53-61-65-68-75-81-88-90-92-98-99
09-10-2013 63197 08711 10-10-2013 08-11-13-20-24-26-33-38-42-44-46-47-51-53-63-64-68-69-69-69-74-74-79-82-84-90-91
10-05-2013 15497 52003 11-05-2013 00-00-03-05-07-22-23-23-26-30-32-32-38-45-46-46-59-60-62-67-68-76-77-84-85-86-92
01-03-2013 66797 50109 02-03-2013 08-09-09-11-12-14-15-16-31-32-32-33-39-43-44-51-54-56-58-66-67-75-85-87-92-96-98
28-02-2013 36897 66797 01-03-2013 05-05-07-08-10-15-22-23-31-46-48-54-57-57-59-61-68-71-73-74-84-89-91-92-92-97-99
15-08-2012 02597 32917 16-08-2012 01-02-04-08-17-18-23-25-25-29-32-35-41-42-43-43-60-62-62-66-69-80-80-84-94-96-99
02-08-2012 87297 76528 03-08-2012 00-04-04-07-08-12-14-16-24-27-28-30-31-38-47-53-61-67-71-71-73-76-79-82-90-92-94
31-05-2012 75997 49343 01-06-2012 11-12-19-23-25-26-32-32-36-43-43-44-49-49-52-52-61-62-81-81-88-89-89-91-92-93-97
07-02-2012 30097 75051 08-02-2012 01-03-04-11-14-19-21-31-35-44-44-48-51-56-57-59-59-60-66-68-72-72-78-84-85-96-97
21-11-2011 92397 27625 22-11-2011 00-04-10-10-12-16-17-19-23-25-31-37-38-38-44-47-54-58-62-72-81-82-84-84-90-91-98
06-09-2011 87497 55485 07-09-2011 02-04-10-16-18-20-29-30-31-46-51-52-56-62-65-68-69-70-74-82-84-85-87-87-88-96-98
29-03-2011 96797 82073 30-03-2011 01-12-15-16-22-26-27-32-32-33-34-41-41-59-60-61-63-66-70-71-73-73-81-83-90-93-99
30-11-2010 77297 43815 01-12-2010 03-06-08-09-10-11-11-15-25-25-26-27-27-27-38-55-59-66-67-68-72-77-82-88-92-96-98
28-09-2010 75197 37192 29-09-2010 01-02-03-06-10-20-24-26-29-32-35-50-51-56-63-66-70-71-76-77-79-83-85-88-88-92-97
25-08-2010 02197 91262 26-08-2010 00-01-12-13-17-20-24-25-32-45-46-51-53-57-60-62-62-64-64-64-69-76-80-81-83-87-99
29-03-2010 90097 06735 30-03-2010 00-02-08-09-09-10-11-12-18-21-33-34-34-35-37-41-44-44-45-46-47-57-62-66-71-92-99
21-12-2009 76997 62099 22-12-2009 03-07-14-15-16-31-32-33-34-35-40-46-47-49-49-58-65-71-76-82-84-84-93-93-96-98-99
18-12-2009 88997 28467 19-12-2009 00-00-00-02-26-27-27-32-33-38-43-52-54-58-59-67-68-69-73-74-77-84-84-86-88-88-98
05-12-2009 84497 98049 06-12-2009 01-03-05-07-11-12-12-13-15-21-29-32-43-43-47-47-47-49-49-53-59-70-80-84-85-98-99
28-09-2009 54897 66147 29-09-2009 04-09-12-13-13-15-18-21-22-22-24-24-26-40-44-44-47-52-67-70-71-72-73-75-83-84-89
08-05-2009 77297 11859 09-05-2009 07-13-22-23-25-28-33-42-43-50-50-55-56-59-59-61-65-72-74-75-77-82-83-88-89-89-97
22-02-2009 66997 22483 23-02-2009 06-07-08-22-24-30-30-44-45-57-58-58-58-61-69-70-70-70-73-78-82-83-83-85-95-95-96
09-10-2008 63397 52844 10-10-2008 02-03-12-17-23-23-37-38-42-44-48-52-54-54-66-71-73-74-75-77-78-81-86-93-94-97-97
10-06-2008 95197 82957 11-06-2008 07-11-15-17-20-21-29-34-37-42-46-49-50-52-54-55-57-61-63-68-70-74-81-88-89-92-93
20-03-2008 13697 40905 21-03-2008 00-05-17-17-22-30-32-35-39-40-57-63-68-69-70-73-73-76-77-84-85-87-88-90-90-91-94
09-01-2008 49197 59221 10-01-2008 01-05-15-17-17-21-21-31-31-42-47-51-53-55-61-66-67-68-71-72-73-74-89-91-94-94-95
07-11-2007 65197 08842 08-11-2007 03-04-06-14-26-28-28-30-32-33-42-46-47-48-49-61-66-69-78-80-86-88-90-91-92-94-97
04-07-2007 03997 83226 05-07-2007 00-00-04-10-10-14-20-21-24-26-28-32-35-37-38-41-46-51-63-68-71-74-77-78-79-81-83
19-04-2007 38997 10329 20-04-2007 01-01-07-10-11-12-14-27-29-29-33-39-40-43-43-46-56-58-58-60-62-64-70-74-78-91-93
11-02-2007 96297 10326 12-02-2007 04-11-12-14-15-15-15-16-20-24-26-26-31-35-40-41-46-53-59-61-64-66-72-78-80-83-88

Đề về 97 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng soicau.biz tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 97 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 97 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 97 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 97 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 53 – 35 và 67 – 76. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 97 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 35 hoặc con 76. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 97

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 97

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Đề về 97 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 97 2

Lô về 97 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 97 dựa vào GĐB thứ 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 97.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 97 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 97 sẽ tương đương với con lô 42.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 97 sẽ tương đương với con lô 20.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 97

Đề về 97 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 97 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của chúng tôi về đề về 97 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công