Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 99

Thống kê tần suất 2 số cuối giải ĐB hôm sau khi đề hôm trước về 99

Bộ số Bộ số Bộ số
43 - 3 Lần 66 - 2 Lần 17 - 2 Lần
47 - 2 Lần 34 - 2 Lần 89 - 2 Lần
87 - 2 Lần 97 - 2 Lần 50 - 2 Lần
37 - 2 Lần 79 - 2 Lần 82 - 1 Lần
35 - 1 Lần 71 - 1 Lần 80 - 1 Lần
78 - 1 Lần 57 - 1 Lần 20 - 1 Lần
48 - 1 Lần 07 - 1 Lần 68 - 1 Lần
08 - 1 Lần 28 - 1 Lần 38 - 1 Lần
00 - 1 Lần 98 - 1 Lần 09 - 1 Lần
23 - 1 Lần 85 - 1 Lần 06 - 1 Lần
24 - 1 Lần 91 - 1 Lần 75 - 1 Lần
84 - 1 Lần 04 - 1 Lần 81 - 1 Lần
03 - 1 Lần 69 - 1 Lần 88 - 1 Lần
59 - 1 Lần 62 - 1 Lần 26 - 1 Lần
45 - 1 Lần 41 - 1 Lần

Thống kê chạm những hôm về 99

Đầu Đuôi Tổng
Đầu 0 về 7 Lần Đuôi 0 về 33 Lần Tổng 0 về 6 Lần
Đầu 1 về 2 Lần Đuôi 1 về 4 Lần Tổng 1 về 3 Lần
Đầu 2 về 5 Lần Đuôi 2 về 2 Lần Tổng 2 về 6 Lần
Đầu 3 về 6 Lần Đuôi 3 về 5 Lần Tổng 3 về 1 Lần
Đầu 4 về 8 Lần Đuôi 4 về 5 Lần Tổng 4 về 2 Lần
Đầu 5 về 4 Lần Đuôi 5 về 4 Lần Tổng 5 về 4 Lần
Đầu 6 về 5 Lần Đuôi 6 về 4 Lần Tổng 6 về 5 Lần
Đầu 7 về 5 Lần Đuôi 7 về 12 Lần Tổng 7 về 3 Lần
Đầu 8 về 10 Lần Đuôi 8 về 8 Lần Tổng 8 về 0 Lần
Đầu 9 về 4 Lần Đuôi 9 về 7 Lần Tổng 9 về 0 Lần

Xem thống kê những ngày đề về 99

Ngày về Đề Đề hôm sau Hôm sau Lô ra ngày hôm sau
24-10-2022 05499 50604 25-10-2022 02-03-04-08-10-13-16-27-35-36-40-44-49-51-54-58-61-65-67-72-74-78-79-81-84-97-98
04-03-2022 42399 84917 05-03-2022 00-04-07-15-17-22-25-26-29-34-34-39-44-44-57-59-68-71-76-77-79-80-80-82-82-90-99
29-01-2022 11699 67466 30-01-2022 01-09-12-14-18-20-23-30-36-37-40-45-57-58-62-64-66-68-69-71-73-77-80-81-94-97-98
23-06-2021 98699 17879 24-06-2021 04-10-19-19-22-22-24-28-35-35-37-39-44-52-55-59-62-67-72-75-79-82-85-86-92-94-96
20-06-2021 64799 60141 21-06-2021 00-02-04-10-11-17-20-25-25-26-30-31-32-35-41-48-58-59-63-69-72-73-80-81-83-89-98
09-06-2021 81099 92979 10-06-2021 06-08-09-13-18-32-35-35-36-40-42-42-43-43-45-50-57-61-65-67-68-74-79-82-84-96-98
18-04-2019 54399 73588 19-04-2019 00-02-04-07-08-14-15-20-23-24-29-30-35-42-51-51-55-58-68-69-70-74-84-88-92-93-95
26-03-2019 94499 63559 27-03-2019 10-15-15-16-20-27-32-36-44-44-47-52-52-58-59-59-64-68-68-71-77-80-83-84-89-90-94
12-03-2019 37899 55062 13-03-2019 03-09-12-14-15-21-25-27-37-40-44-45-46-49-52-59-59-61-62-64-70-72-72-77-81-82-84
08-02-2019 32999 65826 09-02-2019 01-02-07-09-13-14-15-17-19-23-24-26-29-32-42-44-46-52-52-53-55-59-65-70-72-74-79
08-07-2018 75299 14845 09-07-2018 00-04-05-17-23-29-31-34-39-39-40-40-45-48-50-57-63-65-65-67-69-71-72-73-80-93-95
12-06-2018 64199 03937 13-06-2018 00-03-08-10-22-23-27-29-37-43-52-60-62-66-73-76-78-79-81-81-82-89-90-92-92-97-97
09-06-2018 54099 01603 10-06-2018 03-04-06-17-22-31-33-34-37-45-46-50-55-66-67-67-67-67-73-74-74-75-77-80-89-90-96
12-02-2018 40999 56489 13-02-2018 02-20-22-23-23-24-25-31-35-49-49-51-52-53-56-57-63-66-66-76-78-80-87-89-89-92-95
25-08-2017 87899 76103 26-08-2017 03-13-20-21-23-30-33-37-38-39-43-45-52-52-57-58-65-69-72-75-81-88-90-91-93-99-99
24-05-2017 31099 20369 25-05-2017 07-09-12-26-29-37-38-41-46-48-50-52-52-69-69-76-77-78-81-82-82-83-84-87-89-93-96
22-10-2016 57699 99887 23-10-2016 02-03-04-07-10-13-13-14-15-19-23-25-26-28-32-39-51-54-54-57-59-63-85-86-87-89-90
02-08-2016 99399 82837 03-08-2016 00-03-08-20-20-25-28-32-34-37-37-51-52-53-55-56-59-61-62-73-75-82-83-84-88-90-98
15-05-2015 14199 93043 16-05-2015 08-17-18-21-26-27-35-38-41-42-42-43-45-48-49-51-54-58-64-65-66-74-81-81-86-90-95
03-04-2015 59199 45881 04-04-2015 00-02-03-05-08-17-17-21-26-27-27-27-30-32-34-35-36-40-40-55-56-57-58-60-62-69-81
09-03-2015 80299 91950 10-03-2015 09-09-10-17-20-21-25-30-32-34-43-46-49-50-52-59-60-61-62-64-64-78-79-82-82-87-93
29-12-2014 18799 22297 30-12-2014 00-01-12-14-15-16-16-18-22-28-30-32-33-34-37-50-50-53-55-56-70-78-86-86-91-95-97
03-08-2014 28099 53604 04-08-2014 03-04-05-06-09-17-22-25-29-31-39-39-40-56-65-66-66-66-71-72-76-77-78-78-80-84-92
25-07-2014 74199 32143 26-07-2014 00-04-07-12-13-18-18-23-24-27-29-32-38-39-43-50-54-64-74-77-81-83-89-92-93-97-99
17-05-2014 73499 30547 18-05-2014 00-06-10-17-24-26-28-38-39-40-47-57-59-61-61-66-67-69-70-72-79-85-87-89-90-97-98
29-01-2014 13899 30-01-2014
10-12-2013 44099 49375 11-12-2013 00-02-03-06-07-17-17-17-25-30-30-31-37-50-57-64-65-67-71-72-74-75-75-79-85-86-97
19-10-2013 35399 91284 20-10-2013 01-02-09-12-12-15-15-15-27-29-31-35-35-38-42-47-61-62-65-72-76-79-84-86-88-88-90
23-06-2013 53599 52324 24-06-2013 09-13-14-16-19-21-23-24-34-36-40-43-52-53-61-70-71-72-72-74-75-77-78-79-80-90-94
18-12-2012 92199 49391 19-12-2012 02-05-05-14-20-21-23-26-28-29-30-35-36-36-42-51-54-59-61-61-62-73-78-86-89-91-94
21-11-2012 72199 08000 22-11-2012 00-04-07-11-17-21-22-29-30-34-36-37-40-41-42-43-50-54-56-62-66-81-86-86-87-89-97
16-09-2012 48799 61498 17-09-2012 01-04-05-07-09-13-20-22-39-46-49-53-63-64-68-69-74-75-76-78-80-85-90-90-94-98-99
10-09-2012 52499 53809 11-09-2012 08-09-09-10-12-13-14-15-18-19-23-25-27-32-33-36-37-41-54-61-64-72-74-79-83-85-91
31-08-2012 39999 17223 01-09-2012 01-03-10-13-14-20-22-23-23-24-25-26-29-37-42-44-45-46-48-50-50-58-70-80-88-92-95
20-04-2012 45299 68885 21-04-2012 07-19-22-23-32-39-48-54-58-66-67-68-69-71-72-72-72-77-79-84-85-86-88-89-93-93-96
06-03-2012 73599 99806 07-03-2012 05-06-09-16-19-24-25-28-34-39-41-42-46-47-57-60-64-68-69-71-72-77-82-86-93-97-98
27-02-2012 88299 23587 28-02-2012 00-02-17-21-24-28-33-33-36-42-51-56-56-57-63-63-64-73-75-78-79-87-90-92-93-95-96
06-02-2012 92299 30097 07-02-2012 05-11-13-14-20-20-24-26-29-29-30-36-43-50-56-56-62-63-70-70-70-71-75-78-82-93-97
20-01-2012 39699 25750 21-01-2012 04-07-10-16-17-18-24-31-37-43-44-45-47-50-50-52-53-64-66-67-74-77-77-80-85-87-96
20-02-2011 75599 61338 21-02-2011 00-07-08-16-16-33-38-41-42-44-49-51-54-57-61-62-65-67-83-83-85-86-86-89-92-94-96
09-02-2011 79899 59300 10-02-2011 00-02-05-11-18-19-20-21-29-32-41-44-46-46-51-52-59-60-62-62-66-83-90-90-91-95-99
01-11-2010 98499 38907 02-11-2010 01-07-10-12-14-16-19-23-27-45-50-50-52-53-56-56-59-61-62-67-70-75-78-85-86-93-93
07-09-2010 47799 16308 08-09-2010 02-03-03-05-07-08-20-22-24-27-32-33-34-36-40-40-40-42-48-53-62-68-68-74-82-92-97
21-06-2010 67499 92628 22-06-2010 00-09-11-12-13-15-21-22-24-24-25-28-30-31-32-36-36-48-50-52-55-58-67-69-82-95-98
05-06-2010 74699 69934 06-06-2010 09-11-11-14-14-15-19-21-23-24-27-29-34-36-36-44-48-48-50-61-61-71-75-77-78-80-95
18-03-2010 14899 45948 19-03-2010 01-02-03-05-06-07-17-33-39-48-48-52-52-54-56-58-62-62-72-74-77-82-83-94-98-99-99
22-12-2009 62099 33807 23-12-2009 07-12-13-15-16-17-26-34-39-40-41-46-49-57-63-67-69-73-74-76-77-77-79-90-91-91-95
13-11-2009 53099 86668 14-11-2009 07-07-11-16-16-24-27-28-33-34-34-35-35-37-39-45-51-52-52-53-55-58-68-77-79-93-94
27-10-2009 98899 65989 28-10-2009 06-08-16-17-19-20-22-26-27-33-33-41-42-42-46-50-54-59-67-75-75-84-88-89-89-93-93
22-07-2009 32399 65943 23-07-2009 10-10-11-12-13-18-31-34-37-38-38-38-39-40-41-43-44-46-46-55-58-69-75-79-83-84-96
15-05-2009 51699 37457 16-05-2009 09-10-11-11-13-13-16-20-24-33-34-35-36-39-46-49-50-50-53-54-55-57-67-69-69-95-95
17-04-2009 56399 71534 18-04-2009 00-02-04-18-19-23-24-25-28-29-32-33-34-34-37-37-41-42-54-56-63-67-69-74-82-91-97
02-10-2008 09199 48720 03-10-2008 08-20-26-30-32-37-40-44-46-46-53-53-55-57-57-57-59-69-74-77-80-81-82-86-87-87-95
22-06-2008 88299 51917 23-06-2008 00-00-04-04-04-04-16-17-23-25-33-37-52-53-53-56-56-64-68-70-72-73-75-88-90-98-99
18-03-2008 06299 02180 19-03-2008 00-07-09-10-13-15-15-16-18-30-33-34-37-38-39-44-54-55-56-59-61-67-80-82-87-87-97
31-01-2008 48499 13478 01-02-2008 01-04-05-06-08-12-20-25-27-29-29-29-34-35-39-43-48-51-58-58-64-67-76-77-78-78-89
11-11-2007 45499 04947 12-11-2007 02-08-10-14-26-26-26-32-34-35-40-43-47-49-50-52-52-62-72-78-79-83-86-88-91-91-97
23-08-2007 61299 02982 24-08-2007 10-14-15-15-17-17-20-21-26-29-33-34-36-40-44-46-54-55-63-72-73-76-78-81-82-83-97
20-06-2007 60499 91366 21-06-2007 00-07-09-15-17-19-19-26-33-37-38-41-41-45-55-57-61-62-66-68-71-74-75-78-81-83-83
14-06-2007 22099 79335 15-06-2007 12-17-18-20-24-27-31-35-35-36-36-39-39-41-48-51-55-56-60-71-82-85-88-91-96-97-99
30-04-2007 46099 18971 01-05-2007 02-05-10-14-23-27-41-41-52-58-58-59-61-62-63-71-72-75-75-86-87-90-90-92-93-95-98

Đề về 99 hôm sau đánh con gì là câu hỏi đang được rất nhiều anh em thắc mắc trong giới lô đề và có lượt tìm kiếm nhiều nhất hiện nay. Vậy thì ngay bây giờ hãy tham khảo ngay bài viết này với những gợi ý dưới đây, chắc chắn những thắc mắc của mọi người sẽ được giải đáp. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu bài viết dưới đây nhé

Đề về 99 hôm sau đánh lô con gì?

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 99 1

Dựa theo lô đề bạc nhớ, hôm trước đề về 99 hôm sau ra con gì, đừng chần chừ mà hãy xuống tay đánh ngay cặp lô song thủ 37 – 73 và 56 – 65. Bạc nhớ còn được biết đến là một trong những thủ thuật soi cầu lô đề dễ dàng, đơn giản mà lại hiệu quả và được được đông đảo người chơi áp dụng.

Hôm nay thống kê thất kết quả đề về 99 thì hôm sau theo quy luật con lô thường về sẽ rơi vào con 37 hoặc con 56. Với những con số may mắn này, anh em hãy xuống tay đầu tư ngay chắc chắn sẽ rinh về một khoản tiền thưởng lớn cho mình đấy nhé!!!

Phương pháp soi cầu lô dựa vào đề về 99

Không chỉ đơn thuần dựa vào bạc nhớ lô đề, mà người chơi cũng nên áp dụng thêm một vài những phương pháp soi cầu khác để có thể xác định được những con lô tô hiệu quả nhất. 

Dựa vào đầu – đuôi lô câm đề soi đề về 99

Quy trình thực hiện rất đơn giản, người chơi chỉ việc xác định xem trong bảng KQXS của ngày hôm trước có xuất hiện đầu lô câm, đuôi lô câm hay không. Tiếp theo nữa đó là xác định xem lô của con số đó đã nổ trong 2 ngày trước đó hay chưa. Nếu chưa về thì các bạn hãy lấy ngay số đó làm con số may mắn tiếp theo để đánh trong ngày hôm sau, tỷ lệ trúng lên tới 80%.

Sử dụng phương pháp hình quả trám để soi cầu

Lô về 99 hôm sau nên đánh con gì ứng dụng theo phương pháp hình quả trám đòi hỏi người chơi trước khi chơi cần phải tìm hiểu chi tiết các kỹ thuật chơi, thường chỉ những cao thủ lâu năm mới sử dụng được.

Người chơi sẽ sử dụng phương pháp bắt lô theo mô hình B-ABA-B, nếu 3 giải trong bảng xổ số miền Bắc xuất hiện cấu trúc này thì bạn hãy đánh ngay lô bạch thủ BA. Với phương pháp soi cầu lô hình quả trám này được nhiều người chơi đánh giá rất là khó chơi, thế nhưng đổi lại thì tỷ lệ chiến thắng lại cực kỳ cao.

Bạc nhớ đề về 99 dựa vào GĐB thứ 2

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 99 2

Cách này cũng vô cùng đơn giản, các bạn sẽ lấy số đầu tiên của giải đặc biệt sẽ về trong ngày thứ 2 hàng tuần để làm đề đánh ngay trong tuần đó.Có rất nhiều người chơi áp dụng cách này và đã thành công.​

Giải mã theo giấc mơ

Dựa vào giấc mơ của bản thân đã từng mơ thấy, từ đó người chơi có thể phân tích, luận giải để tìm ra được những con số đẹp và may mắn khác nhau. Trong giấc chiêm bao của các bạn có thể các bạn gặp được nhiều điều liên quan tới con số đề 99.

Những sự vật, hiện tượng xảy ra trong giấc mơ của các bạn sau khi được phân tích, luận giải thì chúng được chuyển qua con số 99 từ giấc mơ với độ chuẩn xác rất cao. Vậy nên, đây là phương pháp lấy số lô đề hiệu quả mà các lô thủ không nên bỏ sót. 

Phương pháp bóng âm, bóng dương

Anh chị em cũng có thể dựa vào bóng âm, bóng dương ngũ hành để tìm thêm được các con đề khác nhau tham gia dự thưởng. Cặp bóng âm, bóng dương như sau:

Bóng dương 2 – 7, 1 – 6, 4 – 9, 3 – 8, 5 – 0, lúc này đề về 99 sẽ tương đương với con lô 44.

Bóng âm 2 – 9, 1 – 4, 3 – 6, 0 – 7, 5 – 8, lúc này nếu đề về 99 sẽ tương đương với con lô 22.

Một vài lưu ý khi đánh con đề 99

Đề về 99 hôm sau đánh con gì? Thống kê chi tiết đề về 99 3

Để đưa ra quyết định chọn con số chuẩn nhất, người chơi nên kết hợp áp dụng nhiều phương pháp soi cầu khác để tăng khả năng chính xác. Vì trong lô đề, không có thủ thuật hay là phương pháp nào đem về con bạch thủ có tỷ lệ chiến thắng 85%.

Anh em cũng nên dành ra một chút thời gian để nghiên cứu, phân tích khi nuôi lô. Thường thì người chơi nên nuôi khung trong khoảng từ 3 đến 5 ngày là tốt nhất. Nếu quá khung thời gian này mà những con lô bạn nuôi chưa ra thì nên bỏ ngay, bởi vì nếu bạn cố chấp nuôi tiếp thì những con lô đó cũng chưa thể về được. 

Đối với những con lô nuôi trong khung 3 ngày liên tục, người chơi nên vào tiền theo tỉ lệ 1:2:3 hoặc 1:2:4. Hoặc các bạn cũng có thể linh động hơn cược gấp thếp để thêm số tiền lãi.

Bài viết trên đây của soicau.biz về đề về 99 hôm sau đánh con gì đã giúp bạn giải đáp được câu hỏi này, và những cách đánh hiệu quả nhất. Hãy tham khảo bài viết này để tìm ra cho mình những con số phù hợp và đem lại may mắn để nâng cao tỷ lệ thắng cho bản thân nhé. Chúc các bạn may mắn và thành công