XSMB 30 ngày – Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/10/2022

ĐB 26450
Nhất 99472
Nhì 09283 07481
Ba 63796 53170 80934
22592 80331 56633
8859 0728 2446 9170
Năm 6729 9347 5965
8975 1178 5625
Sáu 026 289 267
Bảy 80 66 17 78
Đầu Đuôi
0
1 17
2 28, 29, 25, 26
3 34, 31, 33
4 46, 47
5 50, 59
6 65, 67, 66
7 72, 70, 70, 75, 78, 78
8 83, 81, 89, 80
9 96, 92
Đuôi Đầu
0 50, 70, 70, 80
1 81, 31
2 72, 92
3 83, 33
4 34
5 65, 75, 25
6 96, 46, 26, 66
7 47, 67, 17
8 28, 78, 78
9 59, 29, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/10/2022

ĐB 80983
Nhất 09046
Nhì 29399 08507
Ba 72726 62831 85711
88004 51568 54046
3784 1825 7897 5657
Năm 0729 8051 5357
9572 5889 8522
Sáu 953 112 874
Bảy 37 64 78 79
Đầu Đuôi
0 07, 04
1 11, 12
2 26, 25, 29, 22
3 31, 37
4 46, 46
5 57, 51, 57, 53
6 68, 64
7 72, 74, 78, 79
8 83, 84, 89
9 99, 97
Đuôi Đầu
0
1 31, 11, 51
2 72, 22, 12
3 83, 53
4 04, 84, 74, 64
5 25
6 46, 26, 46
7 07, 97, 57, 57, 37
8 68, 78
9 99, 29, 89, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 04/10/2022

ĐB 51859
Nhất 22919
Nhì 35872 32518
Ba 46888 13051 20406
85739 07528 63266
8526 6947 1634 6044
Năm 1174 6209 5150
8436 2640 6544
Sáu 609 398 915
Bảy 38 37 77 39
Đầu Đuôi
0 06, 09, 09
1 19, 18, 15
2 28, 26
3 39, 34, 36, 38, 37, 39
4 47, 44, 40, 44
5 59, 51, 50
6 66
7 72, 74, 77
8 88
9 98
Đuôi Đầu
0 50, 40
1 51
2 72
3
4 34, 44, 74, 44
5 15
6 06, 66, 26, 36
7 47, 37, 77
8 18, 88, 28, 98, 38
9 59, 19, 39, 09, 09, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 03/10/2022

ĐB 65169
Nhất 74026
Nhì 63525 28014
Ba 47655 30419 12277
98801 28492 67966
7946 0562 8432 6252
Năm 4135 4435 8511
6451 6270 0406
Sáu 430 459 116
Bảy 70 41 84 77
Đầu Đuôi
0 01, 06
1 14, 19, 11, 16
2 26, 25
3 32, 35, 35, 30
4 46, 41
5 55, 52, 51, 59
6 69, 66, 62
7 77, 70, 70, 77
8 84
9 92
Đuôi Đầu
0 70, 30, 70
1 01, 11, 51, 41
2 92, 62, 32, 52
3
4 14, 84
5 25, 55, 35, 35
6 26, 66, 46, 06, 16
7 77, 77
8
9 69, 19, 59

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 02/10/2022

ĐB 64668
Nhất 12669
Nhì 30412 40677
Ba 43964 77103 31566
95498 58551 53578
3780 9427 9341 1822
Năm 8682 2452 1507
1839 2299 0283
Sáu 634 766 963
Bảy 19 51 91 62
Đầu Đuôi
0 03, 07
1 12, 19
2 27, 22
3 39, 34
4 41
5 51, 52, 51
6 68, 69, 64, 66, 66, 63, 62
7 77, 78
8 80, 82, 83
9 98, 99, 91
Đuôi Đầu
0 80
1 51, 41, 51, 91
2 12, 22, 82, 52, 62
3 03, 83, 63
4 64, 34
5
6 66, 66
7 77, 27, 07
8 68, 98, 78
9 69, 39, 99, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 01/10/2022

ĐB 35019
Nhất 13904
Nhì 96463 34496
Ba 63867 87793 10430
09002 77030 79134
0901 2079 7938 4045
Năm 6197 4436 6869
5712 5950 6313
Sáu 822 592 330
Bảy 67 18 66 01
Đầu Đuôi
0 04, 02, 01, 01
1 19, 12, 13, 18
2 22
3 30, 30, 34, 38, 36, 30
4 45
5 50
6 63, 67, 69, 67, 66
7 79
8
9 96, 93, 97, 92
Đuôi Đầu
0 30, 30, 50, 30
1 01, 01
2 02, 12, 22, 92
3 63, 93, 13
4 04, 34
5 45
6 96, 36, 66
7 67, 97, 67
8 38, 18
9 19, 79, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 30/09/2022

ĐB 89651
Nhất 76636
Nhì 22292 54784
Ba 40592 50165 34688
85182 55312 77191
5102 9000 1506 9324
Năm 0882 3728 9426
5396 8504 7262
Sáu 809 167 404
Bảy 82 26 64 71
Đầu Đuôi
0 02, 00, 06, 04, 09, 04
1 12
2 24, 28, 26, 26
3 36
4
5 51
6 65, 62, 67, 64
7 71
8 84, 88, 82, 82, 82
9 92, 92, 91, 96
Đuôi Đầu
0 00
1 51, 91, 71
2 92, 92, 82, 12, 02, 82, 62, 82
3
4 84, 24, 04, 04, 64
5 65
6 36, 06, 26, 96, 26
7 67
8 88, 28
9 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 29/09/2022

ĐB 92129
Nhất 68334
Nhì 70735 51228
Ba 30792 09411 13941
98786 31667 15756
3837 4684 8365 2866
Năm 7969 2248 2682
1783 9037 4282
Sáu 522 777 486
Bảy 26 03 94 76
Đầu Đuôi
0 03
1 11
2 29, 28, 22, 26
3 34, 35, 37, 37
4 41, 48
5 56
6 67, 65, 66, 69
7 77, 76
8 86, 84, 82, 83, 82, 86
9 92, 94
Đuôi Đầu
0
1 11, 41
2 92, 82, 82, 22
3 83, 03
4 34, 84, 94
5 35, 65
6 86, 56, 66, 86, 26, 76
7 67, 37, 37, 77
8 28, 48
9 29, 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 28/09/2022

ĐB 41946
Nhất 37992
Nhì 99881 91950
Ba 49017 20483 16317
30969 39736 05788
9513 1650 8588 6805
Năm 7872 2543 5183
9311 7738 9622
Sáu 942 348 751
Bảy 23 76 66 37
Đầu Đuôi
0 05
1 17, 17, 13, 11
2 22, 23
3 36, 38, 37
4 46, 43, 42, 48
5 50, 50, 51
6 69, 66
7 72, 76
8 81, 83, 88, 88, 83
9 92
Đuôi Đầu
0 50, 50
1 81, 11, 51
2 92, 72, 22, 42
3 83, 13, 43, 83, 23
4
5 05
6 46, 36, 76, 66
7 17, 17, 37
8 88, 88, 38, 48
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 27/09/2022

ĐB 77390
Nhất 44227
Nhì 07899 14634
Ba 63455 73781 29319
20235 27180 54670
9671 9583 6464 8484
Năm 8179 7748 8340
8528 5731 5985
Sáu 248 744 402
Bảy 20 92 88 50
Đầu Đuôi
0 02
1 19
2 27, 28, 20
3 34, 35, 31
4 48, 40, 48, 44
5 55, 50
6 64
7 70, 71, 79
8 81, 80, 83, 84, 85, 88
9 90, 99, 92
Đuôi Đầu
0 90, 80, 70, 40, 20, 50
1 81, 71, 31
2 02, 92
3 83
4 34, 64, 84, 44
5 55, 35, 85
6
7 27
8 48, 28, 48, 88
9 99, 19, 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 26/09/2022

ĐB 93712
Nhất 06763
Nhì 50213 34368
Ba 32501 94496 09495
19650 16988 69377
6160 0094 1043 2015
Năm 2987 0826 6345
2156 3187 9763
Sáu 884 736 215
Bảy 62 69 61 05
Đầu Đuôi
0 01, 05
1 12, 13, 15, 15
2 26
3 36
4 43, 45
5 50, 56
6 63, 68, 60, 63, 62, 69, 61
7 77
8 88, 87, 87, 84
9 96, 95, 94
Đuôi Đầu
0 50, 60
1 01, 61
2 12, 62
3 63, 13, 43, 63
4 94, 84
5 95, 15, 45, 15, 05
6 96, 26, 56, 36
7 77, 87, 87
8 68, 88
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 25/09/2022

ĐB 59509
Nhất 36837
Nhì 50137 94982
Ba 38607 71890 94928
23815 97833 95667
1818 5842 0140 4657
Năm 3701 6434 4520
4327 6864 4674
Sáu 104 934 481
Bảy 89 37 57 16
Đầu Đuôi
0 09, 07, 01, 04
1 15, 18, 16
2 28, 20, 27
3 37, 37, 33, 34, 34, 37
4 42, 40
5 57, 57
6 67, 64
7 74
8 82, 81, 89
9 90
Đuôi Đầu
0 90, 40, 20
1 01, 81
2 82, 42
3 33
4 34, 64, 74, 04, 34
5 15
6 16
7 37, 37, 07, 67, 57, 27, 37, 57
8 28, 18
9 09, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 24/09/2022

ĐB 08154
Nhất 01140
Nhì 39583 05213
Ba 67243 04747 99009
14386 47068 86540
8467 7574 1579 7138
Năm 0386 8686 5211
9162 0166 5909
Sáu 368 823 443
Bảy 08 34 78 91
Đầu Đuôi
0 09, 09, 08
1 13, 11
2 23
3 38, 34
4 40, 43, 47, 40, 43
5 54
6 68, 67, 62, 66, 68
7 74, 79, 78
8 83, 86, 86, 86
9 91
Đuôi Đầu
0 40, 40
1 11, 91
2 62
3 83, 13, 43, 23, 43
4 54, 74, 34
5
6 86, 86, 86, 66
7 47, 67
8 68, 38, 68, 08, 78
9 09, 79, 09

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 23/09/2022

ĐB 79436
Nhất 63302
Nhì 75772 78656
Ba 69170 12911 94608
26376 57000 53326
3605 3596 2870 5392
Năm 0160 3795 0046
7968 4321 9567
Sáu 724 174 453
Bảy 01 53 48 49
Đầu Đuôi
0 02, 08, 00, 05, 01
1 11
2 26, 21, 24
3 36
4 46, 48, 49
5 56, 53, 53
6 60, 68, 67
7 72, 70, 76, 70, 74
8
9 96, 92, 95
Đuôi Đầu
0 70, 00, 70, 60
1 11, 21, 01
2 02, 72, 92
3 53, 53
4 24, 74
5 05, 95
6 36, 56, 76, 26, 96, 46
7 67
8 08, 68, 48
9 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 22/09/2022

ĐB 76777
Nhất 14235
Nhì 67639 39627
Ba 11078 35566 60396
76531 52810 77165
1992 5460 0527 7755
Năm 5119 6943 5185
6519 4917 0751
Sáu 495 283 089
Bảy 37 75 66 01
Đầu Đuôi
0 01
1 10, 19, 19, 17
2 27, 27
3 35, 39, 31, 37
4 43
5 55, 51
6 66, 65, 60, 66
7 77, 78, 75
8 85, 83, 89
9 96, 92, 95
Đuôi Đầu
0 10, 60
1 31, 51, 01
2 92
3 43, 83
4
5 35, 65, 55, 85, 95, 75
6 66, 96, 66
7 77, 27, 27, 17, 37
8 78
9 39, 19, 19, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 21/09/2022

ĐB 44823
Nhất 04642
Nhì 28539 90167
Ba 57514 55801 03094
14585 30266 70855
7785 6343 5951 3385
Năm 5136 4603 1640
7743 5004 9439
Sáu 380 518 321
Bảy 05 26 16 94
Đầu Đuôi
0 01, 03, 04, 05
1 14, 18, 16
2 23, 21, 26
3 39, 36, 39
4 42, 43, 40, 43
5 55, 51
6 67, 66
7
8 85, 85, 85, 80
9 94, 94
Đuôi Đầu
0 40, 80
1 01, 51, 21
2 42
3 23, 43, 03, 43
4 14, 94, 04, 94
5 85, 55, 85, 85, 05
6 66, 36, 26, 16
7 67
8 18
9 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 20/09/2022

ĐB 50221
Nhất 51429
Nhì 03694 87656
Ba 84226 05736 37676
53627 63292 57192
9164 3207 6899 0093
Năm 0799 2165 7646
4794 0908 0008
Sáu 818 799 831
Bảy 71 10 04 40
Đầu Đuôi
0 07, 08, 08, 04
1 18, 10
2 21, 29, 26, 27
3 36, 31
4 46, 40
5 56
6 64, 65
7 76, 71
8
9 94, 92, 92, 99, 93, 99, 94, 99
Đuôi Đầu
0 10, 40
1 21, 31, 71
2 92, 92
3 93
4 94, 64, 94, 04
5 65
6 56, 26, 36, 76, 46
7 27, 07
8 08, 08, 18
9 29, 99, 99, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 19/09/2022

ĐB 62198
Nhất 45485
Nhì 76774 74253
Ba 18739 41960 51934
31194 39042 78008
2546 5002 0826 2950
Năm 7124 9884 5639
3108 6204 5861
Sáu 927 362 456
Bảy 95 77 72 22
Đầu Đuôi
0 08, 02, 08, 04
1
2 26, 24, 27, 22
3 39, 34, 39
4 42, 46
5 53, 50, 56
6 60, 61, 62
7 74, 77, 72
8 85, 84
9 98, 94, 95
Đuôi Đầu
0 60, 50
1 61
2 42, 02, 62, 72, 22
3 53
4 74, 34, 94, 24, 84, 04
5 85, 95
6 46, 26, 56
7 27, 77
8 98, 08, 08
9 39, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 18/09/2022

ĐB 14894
Nhất 36603
Nhì 09941 58304
Ba 25494 16326 17346
02170 77335 45416
2580 6226 0074 0880
Năm 6188 2187 0423
0407 4042 0222
Sáu 781 007 337
Bảy 05 00 23 64
Đầu Đuôi
0 03, 04, 07, 07, 05, 00
1 16
2 26, 26, 23, 22, 23
3 35, 37
4 41, 46, 42
5
6 64
7 70, 74
8 80, 80, 88, 87, 81
9 94, 94
Đuôi Đầu
0 70, 80, 80, 00
1 41, 81
2 42, 22
3 03, 23, 23
4 94, 04, 94, 74, 64
5 35, 05
6 26, 46, 16, 26
7 87, 07, 07, 37
8 88
9

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 17/09/2022

ĐB 55890
Nhất 82995
Nhì 85254 99868
Ba 74363 31000 98734
25095 92211 67172
5992 5247 0426 6302
Năm 1049 1972 3323
0748 3642 0676
Sáu 084 250 098
Bảy 65 71 29 25
Đầu Đuôi
0 00, 02
1 11
2 26, 23, 29, 25
3 34
4 47, 49, 48, 42
5 54, 50
6 68, 63, 65
7 72, 72, 76, 71
8 84
9 90, 95, 95, 92, 98
Đuôi Đầu
0 90, 00, 50
1 11, 71
2 72, 92, 02, 72, 42
3 63, 23
4 54, 34, 84
5 95, 95, 65, 25
6 26, 76
7 47
8 68, 48, 98
9 49, 29

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 16/09/2022

ĐB 48715
Nhất 90716
Nhì 56928 41080
Ba 43187 69772 54529
67275 81565 74877
6222 2420 3750 8550
Năm 6817 6756 4721
1214 2847 5145
Sáu 847 449 541
Bảy 90 89 86 84
Đầu Đuôi
0
1 15, 16, 17, 14
2 28, 29, 22, 20, 21
3
4 47, 45, 47, 49, 41
5 50, 50, 56
6 65
7 72, 75, 77
8 80, 87, 89, 86, 84
9 90
Đuôi Đầu
0 80, 20, 50, 50, 90
1 21, 41
2 72, 22
3
4 14, 84
5 15, 75, 65, 45
6 16, 56, 86
7 87, 77, 17, 47, 47
8 28
9 29, 49, 89

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 15/09/2022

ĐB 87354
Nhất 95705
Nhì 63025 08721
Ba 37527 77157 47318
04777 03121 08569
6606 8058 1050 3792
Năm 3383 3124 5188
4666 1071 0378
Sáu 296 672 723
Bảy 47 04 81 95
Đầu Đuôi
0 05, 06, 04
1 18
2 25, 21, 27, 21, 24, 23
3
4 47
5 54, 57, 58, 50
6 69, 66
7 77, 71, 78, 72
8 83, 88, 81
9 92, 96, 95
Đuôi Đầu
0 50
1 21, 21, 71, 81
2 92, 72
3 83, 23
4 54, 24, 04
5 05, 25, 95
6 06, 66, 96
7 27, 57, 77, 47
8 18, 58, 88, 78
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 14/09/2022

ĐB 66581
Nhất 70165
Nhì 25649 75110
Ba 24053 74602 11614
17793 38255 41413
6240 7984 0724 3955
Năm 7903 9567 1600
2103 4654 3565
Sáu 851 525 505
Bảy 92 08 74 99
Đầu Đuôi
0 02, 03, 00, 03, 05, 08
1 10, 14, 13
2 24, 25
3
4 49, 40
5 53, 55, 55, 54, 51
6 65, 67, 65
7 74
8 81, 84
9 93, 92, 99
Đuôi Đầu
0 10, 40, 00
1 81, 51
2 02, 92
3 53, 93, 13, 03, 03
4 14, 84, 24, 54, 74
5 65, 55, 55, 65, 25, 05
6
7 67
8 08
9 49, 99

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 13/09/2022

ĐB 21776
Nhất 55643
Nhì 39452 83110
Ba 59555 55905 20167
47278 21686 14131
7684 5001 9636 8397
Năm 9117 6829 9603
5470 7539 1013
Sáu 291 438 718
Bảy 66 68 97 85
Đầu Đuôi
0 05, 01, 03
1 10, 17, 13, 18
2 29
3 31, 36, 39, 38
4 43
5 52, 55
6 67, 66, 68
7 76, 78, 70
8 86, 84, 85
9 97, 91, 97
Đuôi Đầu
0 10, 70
1 31, 01, 91
2 52
3 43, 03, 13
4 84
5 55, 05, 85
6 76, 86, 36, 66
7 67, 97, 17, 97
8 78, 38, 18, 68
9 29, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 12/09/2022

ĐB 55448
Nhất 93409
Nhì 19965 60859
Ba 99851 03123 34167
27971 32321 04504
9860 0467 9764 1555
Năm 0828 1089 2239
3967 4868 6380
Sáu 668 676 301
Bảy 32 82 40 75
Đầu Đuôi
0 09, 04, 01
1
2 23, 21, 28
3 39, 32
4 48, 40
5 59, 51, 55
6 65, 67, 60, 67, 64, 67, 68, 68
7 71, 76, 75
8 89, 80, 82
9
Đuôi Đầu
0 60, 80, 40
1 51, 71, 21, 01
2 32, 82
3 23
4 04, 64
5 65, 55, 75
6 76
7 67, 67, 67
8 48, 28, 68, 68
9 09, 59, 89, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 11/09/2022

ĐB 99951
Nhất 20446
Nhì 01749 04947
Ba 48714 13415 43233
47562 05148 54399
2349 1167 2271 6497
Năm 7617 3249 4218
7009 3163 8093
Sáu 487 249 588
Bảy 77 75 23 39
Đầu Đuôi
0 09
1 14, 15, 17, 18
2 23
3 33, 39
4 46, 49, 47, 48, 49, 49, 49
5 51
6 62, 67, 63
7 71, 77, 75
8 87, 88
9 99, 97, 93
Đuôi Đầu
0
1 51, 71
2 62
3 33, 63, 93, 23
4 14
5 15, 75
6 46
7 47, 67, 97, 17, 87, 77
8 48, 18, 88
9 49, 99, 49, 49, 09, 49, 39

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 10/09/2022

ĐB 17535
Nhất 74421
Nhì 07598 02432
Ba 21437 09706 21647
65512 61974 19816
8924 4536 0250 0862
Năm 0003 1179 3370
0816 9711 1183
Sáu 340 431 743
Bảy 68 48 55 78
Đầu Đuôi
0 06, 03
1 12, 16, 16, 11
2 21, 24
3 35, 32, 37, 36, 31
4 47, 40, 43, 48
5 50, 55
6 62, 68
7 74, 79, 70, 78
8 83
9 98
Đuôi Đầu
0 50, 70, 40
1 21, 11, 31
2 32, 12, 62
3 03, 83, 43
4 74, 24
5 35, 55
6 06, 16, 36, 16
7 37, 47
8 98, 68, 48, 78
9 79

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 09/09/2022

ĐB 01293
Nhất 80770
Nhì 15337 47742
Ba 84235 63153 17132
31890 86262 24310
6151 3354 6145 9246
Năm 9155 7143 8319
1406 5014 2761
Sáu 565 455 052
Bảy 20 96 86 74
Đầu Đuôi
0 06
1 10, 19, 14
2 20
3 37, 35, 32
4 42, 45, 46, 43
5 53, 51, 54, 55, 55, 52
6 62, 61, 65
7 70, 74
8 86
9 93, 90, 96
Đuôi Đầu
0 70, 90, 10, 20
1 51, 61
2 42, 32, 62, 52
3 93, 53, 43
4 54, 14, 74
5 35, 45, 55, 65, 55
6 46, 06, 96, 86
7 37
8
9 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 08/09/2022

ĐB 75743
Nhất 11926
Nhì 27509 34830
Ba 11602 69444 33782
75307 33035 45370
4612 1310 5450 6192
Năm 4529 5787 8580
7087 6706 7842
Sáu 149 438 967
Bảy 61 14 90 71
Đầu Đuôi
0 09, 02, 07, 06
1 12, 10, 14
2 26, 29
3 30, 35, 38
4 43, 44, 42, 49
5 50
6 67, 61
7 70, 71
8 82, 87, 80, 87
9 92, 90
Đuôi Đầu
0 30, 70, 10, 50, 80, 90
1 61, 71
2 02, 82, 12, 92, 42
3 43
4 44, 14
5 35
6 26, 06
7 07, 87, 87, 67
8 38
9 09, 29, 49

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 07/09/2022

ĐB 51169
Nhất 94457
Nhì 78799 03878
Ba 13499 40399 00736
26519 77848 43755
1647 1886 5154 9435
Năm 1922 6900 2163
1338 6990 7333
Sáu 406 664 314
Bảy 19 90 98 64
Đầu Đuôi
0 00, 06
1 19, 14, 19
2 22
3 36, 35, 38, 33
4 48, 47
5 57, 55, 54
6 69, 63, 64, 64
7 78
8 86
9 99, 99, 99, 90, 90, 98
Đuôi Đầu
0 00, 90, 90
1
2 22
3 63, 33
4 54, 64, 14, 64
5 55, 35
6 36, 86, 06
7 57, 47
8 78, 48, 38, 98
9 69, 99, 99, 99, 19, 19

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 06/09/2022

ĐB 44816
Nhất 05276
Nhì 93856 11335
Ba 10102 00373 21645
96634 97458 95218
7816 1527 1194 7121
Năm 5920 9616 0916
7933 1269 6917
Sáu 031 502 902
Bảy 43 97 00 86
Đầu Đuôi
0 02, 02, 02, 00
1 16, 18, 16, 16, 16, 17
2 27, 21, 20
3 35, 34, 33, 31
4 45, 43
5 56, 58
6 69
7 76, 73
8 86
9 94, 97
Đuôi Đầu
0 20, 00
1 21, 31
2 02, 02, 02
3 73, 33, 43
4 34, 94
5 35, 45
6 16, 76, 56, 16, 16, 16, 86
7 27, 17, 97
8 58, 18
9 69

Kết quả sổ xố Miền Bắc - 05/09/2022

ĐB 01548
Nhất 24105
Nhì 97886 05221
Ba 40800 37871 20859
72800 54653 88845
0439 7366 0464 1971
Năm 1811 4985 1123
8003 0173 1572
Sáu 022 988 617
Bảy 56 06 23 95
Đầu Đuôi
0 05, 00, 00, 03, 06
1 11, 17
2 21, 23, 22, 23
3 39
4 48, 45
5 59, 53, 56
6 66, 64
7 71, 71, 73, 72
8 86, 85, 88
9 95
Đuôi Đầu
0 00, 00
1 21, 71, 71, 11
2 72, 22
3 53, 23, 03, 73, 23
4 64
5 05, 45, 85, 95
6 86, 66, 56, 06
7 17
8 48, 88
9 59, 39

XSMB 30 ngày là phương pháp để thống kê giúp anh em có thể chơi lô đề hiệu quả hơn. Thông tin sau đây sẽ chia sẻ đến anh em phương pháp này cụ thể nhất.

XSMB 30 ngày là gì? Thống kê bảng xổ số MB như thế nào?

Khi bạn tham gia chơi lô đề, đừng nên ỷ lại vào may mắn, mà bản thân cần có những phương pháp để soi cầu sao cho phù hợp nhất. Và XSMB 30 ngày là phương pháp thống kê được rất nhiều cao thủ soi cầu chọn lựa, để giúp anh em chọn cho mình được con số đẹp nhất, chất lượng nhất. Cùng soicau.biz khám phá ngay phương pháp này.  

XSMB 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày là gì?

XSMB 30 ngày là bảng thống kê được ghi nhận từ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc. Đây là cách mà nhiều người thực hiện để giúp biết được những giải đã nổ trong thời gian gần đây, qua đó người chơi có thể đưa ra được những tính toán nhất định để bắt đầu tham gia “bắt” được những con số đẹp cho ngày tiếp theo. 

Để có thể có được bảng xsmb 30 ngày gần nhất, người chơi cần phải bỏ ra thời gian và công sức để ghi lại, từ đó tìm ra phương pháp đánh hiệu quả. Tất nhiên, mỗi người sẽ đưa ra được những con cách tạo bảng XSMB 30 ngày khác nhau và có cách đánh để phù hợp nhất với mình. 

Công dụng của bảng kết quả XSMB 30 ngày

Không phải ngẫu nhiên mà từ khóa “kết quả xsmb 30 ngày” được tìm kiếm nhiều đến vậy. Bảng thống kê này mang đến rất nhiều lợi ích đối với những anh em lô thủ, cụ thể đó là: 

Giúp lô thủ tìm ra quy luật

Mục đích của anh em khi thống kê XSMB 30 ngày đó chính là hỗ trợ phân tích về 2 số cuối giải đặc biệt, chạm, giải đặc biệt, lô VIP, lô gan, đầu đuôi xổ số miền Bắc…Đây chính là cơ sở để giúp bạn tìm cho mình con số may mắn nhất và áp dụng cho chu kỳ tiếp theo, và nâng cao được cơ hội trúng thưởng. 

Dễ dàng tìm được con số may mắn

Một trong những lợi ích không  thể bỏ qua của hình thức thống kê xsmb 30 ngày đó là giúp cho anh em có thể nhanh chóng tìm ra được cho mình con số may mắn nhất một cách dễ dàng. Khi bạn tìm được quy luật của những con số hay nổ về, bạn có thể loại trừ được những con số ít trúng thưởng và khoanh tròn những số mang đến khả năng trúng cao. 

Kiểm soát được thông tin quan trọng

Khi bạn có được bảng XSMB 30 ngày, bạn có thể có được cái nhìn tổng quát nhất và nắm bắt được những thông tin có liên quan về xổ số. Điển hình đó là tần suất hoặc những con số hay trúng thưởng, chu kỳ lặp lại. Việc bạn chơi như vậy có thể kiểm soát được mỗi người trung bình sẽ nhận bao nhiêu khi trúng thưởng. 

Tự tin đặt cược

Bên cạnh đó, việc chơi cá cược có cơ sở giúp bạn chơi tự tin hơn và quyết đoán hơn. Việc chơi không có cơ sở khiến bạn dễ nhận thất bại, mơ hồ trong phương pháp đánh cược. 

Ưu điểm của bảng thống kê XSMB 30 ngày tại Soicau.biz

XSMB 30 ngày là gì?

Ưu điểm của bảng thống kê XSMB 30 ngày tại Soicau.biz

Nếu như trước đây, bạn muốn thống kê XSMB 30 ngày gần đây, bạn buộc phải ghi chép vào sách vở. Điều này khiến cho anh em tốn không ít công sức và thời gian, thậm chí có thể thất lạc và thống kê sai. Hiện nay, đã có rất nhiều trang web và diễn đàn chia sẻ về thông tin XSMB 30 ngày. 

Soicau.biz tự hào là trang chuyên về lô đề trực tuyến hàng đầu, cung cấp những thông tin vô cùng hữu ích đến cược thủ để bạn có được những lựa chọn chuẩn xác nhất, dễ dàng theo dõi và cân nhắc cho mình lựa chọn con số may mắn nhất. Bảng thống kê XSMB 30 ngày tại Soicau.biz có những ưu điểm vượt trội sau đâu: 

  • Cập nhật nhanh chóng và đầy đủ nhất những thông tin về các giải, từng ngày cụ thể để anh em không bỏ lỡ những con số mình cần. 
  • Bảng dữ liệu được sắp xếp khoa học, rõ ràng, để anh em mới chơi lô đề cũng dễ dàng có thể tham khảo. 
  • Anh em có thể lựa chọn từ ngày A đến ngày B dễ dàng chỉ với thao tác chuột đơn giản.
  • Thống kê đầy đủ cả lô gan, lô kép, tần suất về nhiều nhất… giúp anh em tiên theo dõi kết quả. 

Hơn nữa, Soicau.biz luôn tâm huyết sẽ mang đến cho bạn những thông tin cụ thể về soi cầu, kinh nghiệm, sổ mơ lô đề… để anh em có được những sự cân nhắc hiệu quả, nâng cao khả năng chiến thắng cho mình. 

Bật mí kinh nghiệm chơi lô đề theo XSMB 30 ngày

Bật mí kinh nghiệm chơi lô đề theo XSMB 30 ngày

Bật mí kinh nghiệm chơi lô đề theo XSMB 30 ngày

Bạn có thể ghé thăm Soicau.biz để lấy kết quả của bảng thống kê, sau đó áp dụng những kinh nghiệm dưới đây để cá cược hiệu quả: 

Dựa vào bảng thống kê XSMB 30 ngày và nếu như nhận thấy con lô nào đang xuất hiện với tần số ít nhất, hãy chốt ngay và nuôi khung 3 ngày sau đó cho kỳ quay thưởng tiếp theo. 

  • Dựa vào bảng thống kê đã có, bạn xem con nào là lô gan và kết hợp với những phương pháp soi cầu khác để bắt đầu tham gia chốt con số đẹp nhất nuôi khung 5 ngày. Thường thì ngày thứ 3 con lô gan sẽ về, bạn  nên tính toán phân bổ số tiền cược của mình sao cho phù hợp nhất. 
  • Bên cạnh đó, bạn cũng có thể thử đánh những số thường xuyên xuất hiện, việc phát hiện ra được những quy luật riêng sẽ nâng cao cơ hội chiến thắng cho mình.
  • Nên tính toán cách để nuôi khung và vào tiền phù hợp, không nên dốc hết vốn của mình vào tham gia cá cược lô đề. Đặc biệt bạn không nên vay mượn để chơi, nếu như tính toán sai một bước có thể khiến bạn tay trắng, thậm chí khuynh gia bại sản.
  • Học hỏi kiến thức từ những cao thủ đã có kinh nghiệm, từ đó tổng hợp cho mình những phương pháp phù hợp. Đây là điều rất cần thiết trong mọi trường hợp để giúp bạn dễ dàng chiến thắng trên mọi đấu trường.

Thống kê XSMB 30 ngày được đánh giá là phương pháp hiệu quả, nhận được nhiều đánh giá cao của nhiều anh em lô thủ. Nếu như bạn nâng cao cơ hội chiến thắng, đừng ngần ngại đến với Soicau.biz để có cho mình những thông tin hữu ích, bách chiến bách thắng khi cá cược lô đề.